Tekstet (librat) 2

Grammar Targets 1 ju jep studentëve të nivelit fillestar shpjegime të qarta si edhe praktikë të gramatikës së gjuhës angleze.

Grammar Targets 2 ju jep studentëve të nivelit elementar shpjegime të qarta si edhe praktikë të gramatikës së gjuhës angleze.

Grammar Targets 3 ju jep studentëve të nivelit para mesatar shpjegime të qarta si edhe praktikë të gramatikës së gjuhës angleze.   

                                                                                 

Komponentet:

  • Key