Tekstet (librat) 3

Librat gramatikorë Access 1-4 janë plotë ngjyra dhe përmbajnë teori dhe shembuj të të gjitha strukturave gramatikore të shpjeguara. Ushtrimet praktike ju japing studentëve shancin që të praktikojnë strukturat gramatikore dhe detyrat e të folurit dhe të shkruajturit përforcojnë aftësinë e studentëve që të përdorin strukturat gramatikore. Seksionet e eksplorimit të gramatikës si edhe mësimet e përsëritjes ju ofrojnë studentëve shancin që të përsërisin strukturat e studjuara më parë. Librat mund të përdoren si një supplement i serisë Access ose çdo kursi tjetër të të njëjtit nivel.

 

Komponentet:

  • Grammar key
  • Grammar Test Booklet