Tekstet (librat) 4

Librat Gramatikorë Spark 1-4 përmbajnë teori  edhe ushtrime të klasifikuara për studentët që të praktikojnë strukturat gramatikore të prezantuara. Seksionet e eksplorimit gramatikor dhe mësimet e përsëritjeve ju ofrojnë studentëve shancin që të përsërisin strukturat e studiuara më parë. Librat mund të përdoren si supplement i serisë Spark ose i kurseve të tjera të të njëjtit nivel.

 

Komponentet:

  • Grammar Book Key
  • Grammar Test Booklet