Tekstet (librat) 5

Librat gramatikorë Enterprise 1-4 përmbajnë shpjegime të thjeshta e të qarta si edhe shembuj të të gjitha strukturave gramatikore të prezantuara po ashtu edhe  një varietet ushtrimesh stimuluese. Çdo mësim përfundon me një seksion përsëritjeje. Në fund të çdo libri ka teste progresi për studentët për të përsëritur strukturat gramatikore të shpjeguara. Librat mund të përdoren si supplement i serisë Enterprise ose çdo lloj kursi tjetër i të njëjtit nivel.

 

Komponentet:

  • Grammar Book Teacher’s
  • Test Booklet with key