Tekstet (librat) 6

FCE Use of English 1 – I rishikuar ka si synim studentët të cilët janë duke u pregatitur për këtë provim po ashtu edhe provime të tjera të të njëjtit nivel vështirësie.

FCE Use of English 2 – I rishikuar ka si synim studentët të cilët janë duke u pregatitur për këtë provim po ashtu edhe provime të tjera të të njëjtit nivel vështirësie.

 

Komponentet:

  • TeachTeacher's Book (overprinted) - Revised Edition!s
  • Interactive Whiteboard Software - Revised Edition!