Tekstet (librat) 7

CPE Use of English synohet te studentët e nivelit të avancuar të gjuhës angleze të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë aftësitë e tyre në fushat e vështira të strukturave dhe përdorimit gramatikor. Prezantim i qartë i të gjitha pikave gramatikore që kanë të bëjnë me CPE Use of English (ushtrime në përdorimin e gjuhës angleze si edhe leximit) pasohet nga ushtrime, aktivitete konsolidimi si edhe teste praktike të përdorimit të gjuhës në të njëjtin format si ato të CPE Use of English. Libri, i dizenjuar për përdorim klase ose individual, synon që të pregatisë studentët për provimet e CPE-së po ashtu edhe provime të tjera të të njëjtit nivel vështirësie.

 

Komponentet:

  • Teacher's Book (overprinted)