Tekstet (librat) 1

Një linjë librash për studentët që janë duke u pregatitur për provimet e gjuës angleze.

Ky set librash pune është një ndihmë e paçmueshme i dizenjuar që të ndihmojë studentët të pregatiten për provimet e tyre në gjuhën angleze. Çdo libër ka një varietet aktivitetesh të ndryshme që të ndihmojë të ndërtojë, përmirësojë si edhe të përsërisë fjalorin e anglishtes i cili ka lidhje me provimin e zgjedhur.

Seria mbulon fjalorin që do tju nevojitet studentëve për gjashtë nga testet kryesore të anglishtes po ashtu edhe anglishten akademike.

 

Komponentet

  • Workbook
  • Supplementary material