Tekstet (librat) 3

Fairyland është një kurs i ri në nivelin e nxënësve të arsimit fillor. Nxënësit e vegjël hyjnë në një botë fantazie dhe aventure ku të mësuarit e gjuhës angleze bëhet një experiencë mbresëlënëse dhe shpërblyese. Bashkohu me ne dhe prek magjinë!

Fairyland Starter është një variacion i Fairyland 1 me një prezantim të butë ndaj të lexuarit dhe të shkruajturit përveç praktikës ekzistuese të dëgjuarit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ ieBook)
 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD & DVD PAL)
 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD & DVD NTSC)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Book (interleaved with Posters)
 • Teacher's Pack
 • Activity Book
 • Activity Book (+ ieBook)
 • Teacher's Resource Pack
 • Pupil's Audio CD
 • Class Audio CD
 • Picture Flashcards (set a)
 • My Language Portfolio
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook