Tekstet (librat) 3

Zhvillimi i aftësive kryesore për sukses akademik.

Çdo student ka nevojë për aftësi shumë të mira të lexuari, të shkruajturi, të dëgjuari dhe të foluri me qëllim që të ketë suksesin e nivelit akademik. Skillful fokusohet në çdo nga këto aftësi për të dhënë prezantim, praktikë të menjëhershme dhe shkrirje totale në atë aftësi gjuhësore. Ai u ofron studentëve shancin që të zhvillojë aftësitë gjuhësore duke i prezantuar ata me ide nga bota e ditëve të sotme ndërsa janë duke ndërtuar aftësitë e mendimit kritik të cilat janë vitale për suksesin akademik.

Skillful është një kurs i ri prej pesë nivelesh duke i çuar studentët nga niveli bazë në atë të avancuar. Çdo nivel përfshin një libër kursi të Dëgjuarit & të Folurit dhe të Lexuarit & të Shkruajturit të cilët plotësojnë njëri-tjetrin përmes temave dhe tipareve paralele. Skillful jo vetëm që siguron mjetet për sukses akademik por gjithashtu krijon një mjedis të nxëni interaktiv i cili inkurajon debatin e studentit.

Components

  • Student’s Book/Course Book
  • Teacher’s Book
  • Digibook