Tekstet (librat) 4

Siguron mjetet themelore të kërkuara për të shkruajturit në kontekste akademike.

Seria e shkrimit Macmillan ju jep studentëve hap pas hapi udhëheqje dhe praktikë në shkrimin e anglishtes amerikane në një kontekst akademik. Ai u siguron studentëve të cilët kanë pakë eksperiencë të të shkruajturit akademik mjetet themelore që kërkohen duke përfshirë këtu: stuhi mendimesh, shkrimin i teksteve të shkurtra dhe të gjata si edhe ndarjen e produktit të përfunduar me pjesën tjetër të klasës.

Components

  • Student’s Book/Course Book
  • Teacher’s Book