Tekstet (librat) 8

Një seri moderne praktike gramatike dhe fjalori prej tre nivelesh.

Një seri moderne prej tre nivelesh e cila fokusohet në fjalor dhe gramatikë, ideale për studentët e nivelit, mesatar, mbi-mesatar ose atë të avancuar. Programet mësimore të përditësuara bazohen në nivelet B1, B2, C1 & C2 të Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencave dhe ushtrimet janë të ingranuara në drejtim të detyrave për provimin e përshtatshëm në çdo nivel. Këta janë librat idealë të praktikës së gramatikës për studentët të cilët janë duke u pregatitur për provimet e tyre.

 

 

Components:

  • Student’s Book/Course Book