Tekstet (librat) 4

Welcome Starter a and b është një kurs para-elementar I dizenjuar në mënyrë të veçantë që të takojë nevojat e nxënësve në vitet e tyre të para të të mësuarit të gjuhës angleze. Nxënësit përjetojnë botën nëpërmjet aventurave të dy minjve, Cecil Mouse dhe Ellie May gjithashtu me të parapëlqyerin xhindin Masid.

Welcome Starter a përmban tre module prej dy mësimesh secili. Ai fokusohet kryesisht në të dëgjuarin dhe të folurin, por gjithashtu ofron aktivitete të të para-shkruajturit dhe të para-lexuarit po ashtu edhe një prezantim të brishtë të alfabetit.

Welcome Starter b përmban tre module prej dy mësimesh secili. Ai siguron praktikë në të katër aftësitë. Gjithashtu ai përmban  një mësim prezantues të alfabetit.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD)
 • Pupil's Book (+ DVD Video PAL)
 • Pupil's Book (+ DVD Video NTSC)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Book (interleaved with Posters)
 • Activity Book
 • Pupil's Audio CD
 • Class Audio CD
 • Picture Flashcards (set a)
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC