Tekstet (librat) 1

Kjo është një seri prej tre nivelesh për fëmijët e nivelit parashkollor dhe fillor. Ajo përmban ninulla popullore tradicionale. Çdo rimë ndiqet nga një tregim i cili cakton skenën si edhe prezanton gjuhën kryesore të rimës. Si rezultat i kësaj, fëmijët do të jenë në gjendje jo vetëm që të këndojnë këngë  ninulla tradicionale, por gjithashtu që të lidhin tregimet humoristike me çdo njërën prej tyre.

Komponentet:

  • Story Book (+ Audio CD & DVD Video PAL)
  • Story Book (+ Audio CD & DVD Video NTSC)
  • Big Story Book
  • Teacher's Book
  • Teacher's Book (+ Story Book, Audio CD & DVD Video PAL)
  • Teacher's Book (+ Story Book, Audio CD & DVD Video NTSC)
  • Audio CD
  • DVD Video PAL
  • DVD Video NTSC