Tekstet (librat) 2

Tregimi I mirënjohur I cili tregon se si ndihma ndonjëherë mund të vijë nga burime të papritura.

Storytime Readers është një seri librash me tregime në mënyrë të tillë që të sigurojnë praktikë leximi të lehtë dhe të pëlqyeshme. Ata janë klasifikuar në tre etapa dhe janë shkruajtur në një mënyrë të tillë që do ti ndihmojnë mësuesit që ti përdorin atsi pjesë dramatizimi, duke siguruar kështu një prezantim të hershëm me dramatizimin si një mjet të nxëni.

Storytime Readers tregon përralla rreth miqësisë, besimit, besnikërisë së familjes, mirësisë dhe dashurisë, duke përdorur ilustrime shumë ngjyrëshe, regjistrime dramatizimi audio si edhe animime përfshirëse që të stimulojnë imagjinatën e fëmijëve si edhe ti inkurajojnë ata që të eksplorojnë botën e mrekullueshme të gjuhës angleze nëpërmjet letërsisë, poezisë dhe dramës.

Komponentet:

  • Pupil's Book (+ multi-ROM PAL)
  • Pupil's Book (+ multi-ROM NTSC)
  • Teacher's Edition
  • Teacher's Edition (+ multi-ROM PAL)
  • Teacher's Edition (+ multi-ROM NTSC)
  • FunPack (Pupil's Book, Audio CD, DVD Video/DVD-ROM PAL)
  • DVD Video/DVD-ROM PAL (DVD Case)
  • multi-ROM (Audio CD / DVD Video & DVD-ROM PAL)
  • multi-ROM (Audio CD / DVD Video & DVD-ROM NTSC)