Tekstet (librat) 1

Macmillan English Dictionary botimi i 2-të.

Botimi i 2-të i fjalorit të gjuhës angleze Macmillan tashmë përmban një pasuri materialesh të reja, ndërsa i ndërtuar mbi tiparet inovuese që i akorduan atij dy çmime prestigjoze. Duke identifikuar me të kuqe 7500 fjalët më të rëndësishme që një person i nivelit të avancuar ka nevojë, fjalori i gjuhës angleze Macmillan i ndihmon studentët që tju sigurojë besimin dhe aftësinë që të shkruajnë dhe flasin anglishte të saktë.

Ky botim i ri ju ofron nxënësve një furnizim të pasur ndihme për shkrimin, me kutitë “bëhe siç duhet”  në të gjithë fjalorin për saktësi dhe 50 faqe seksioni “përmirëso aftësitë e të shkruajturit” për rrjedhshmëri.

Komponentet:

  • CD/DVD-ROM
  • Dictionary