Tekstet (librat) 2

Macmillan Study Dictionary

Fjalori i Studimit dyngjyrësh Macmillan është i mbushur me fjalë të programeve mësimore, i përshtatshëm për studentët parauniversitar dhe universitar të cilët studiojnë lëndët kurrikulare në gjuhën angleze. Ai përmban mbi 100 000 fjalë, kuptime dhe shprehje.

Duke ndjekur hapat e fjalorit shkollor Macmillan, Fjalori i Studimit është targetuar te studentët më të mëdhenj, me një format më të madh, duke përmbajtur 4000 fjalë kurrikule më shumë dhe më shumë fjalë të përgjithshme, plus një seksion reference në fund. Ai është burimi i plotë i referencës për studentët e këtij niveli si edhe shumë më shumë specific në aspektin kurrikular sesa fjalorët konkurues.

Gjishatshtu ai përmban një seksion studimi që mbulon mbajtjen e shënimeve, shkrimin e eseve, pregatitjen për provime, të shkruajturin jo-formal si edhe letrat dhe email-et formale, prezantimin i CV-ve, shenjat e pikësimit, marrja me të dhënat, ICT, pajisjet letrare si edhe përdorimi i numrave.

Components

  • CD/DVD-ROM
  • Dictionary