Tekstet (librat) 1

Smileys është një seri që siguron një mjedis të dizenjuar mirë të të mësuarit ku të vegjëlit mund të zhvillojnë kompetencat e tyre në anglisht në një mënyrë të strukturuar dhe krijuese. Ky kurs unik do ti motivojë nxënësit edhe tu asistojë atyre në lidhjen e pasioneve të brendshme të tyre ndërsa janë duke arritur potencialin e tyre të plotë.

Little Smileys është i njëjtë me Smileys 1 por ai fokusohet vetëm në të dëgjuarit dhe të folurit dhe nuk përfshin asnjë pjesë leximi ose shkrimi.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ multi-ROM PAL)
 • Pupil's Book (+ multi-ROM PAL & Let?s Celebrate)
 • Activity Book
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Book (interleaved with Posters) - includes Let's celebrate! 1
 • Teacher's Pack
 • Teacher's Pack - with Let's celebrate!
 • Teacher's Multimedia Resource Pack PAL
 • Teacher's Multimedia Resource Pack NTSC
 • Picture Flashcards
 • Story Cards
 • multi-ROM (Pupil's Audio CD / DVD Video PAL)
 • multi-ROM (Pupil's Audio CD / DVD Video NTSC)