Tekstet (librat) 6

Macmillan Phrasal Verbs Plus

Një fjalor shprehjesh frazale dy ngjyrësh që përmban tipare unike që të ndihmojë studentët të kuptojnë këtë fushë të rëndësishme dhe sfiduese të gjuhës angleze.

Shprehjet frazale më të ndeshura janë theksuar në ngjyrë të kuqe si edhe klasifikuar me yje për të treguar me një shikim sat ë rëndësishme janë ato për tu mësuar nga studentët. Shpjegime të qarta, mijëra shembuj të përmbledhur, menu për navigim të lehtë dhe kuadratet e kolokacioneve e bëjnë Macmillan Phrasal Verbs Plus të lehtë për tu përdorur si edhe një nxitës për anglishten e natyrshme. Tiparet origjinale ekstra ndihmojnë që ta bëjnë këtë një referencë ideale që ti ndihmojë nxënësit të humbasin frikën e tyre karshi shprehjeve frazale dhe të fillojnë ti përdorin ato me besim në vetvete.

Components

  • Dictionary