Tekstet (librat) 1

Aviation English është dizenjuar specifikisht nga autorët për tju mësuar aftësitë komunikuese në gjuhën angleze pilotëve, kontrolluesëve të trafikut ajror si edhe ti ndihmojë ata që të arrijnë dhe të ruajnë Nivelin 4 Operacional (tashmë një kërkesë ndërkombëtare e gjuhës vënë në fuqi nga ICAO- Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil). Libri i studentit mbështetet nga një CD-ROM vetëstudimor me animacione ndërvepruese si edhe mbështetje shqiptimi.

Kursi mund të përdoret si një kurs  përfshirës vetëstudimor ose si pjesë e një situate klase. Aviation English ofron rreth 130 orë përmbajtjeje të të nxënit.

Komponentet:

  • Student’s Book
  • Teacher’s Book
  • Class Audio
  • CD/DVD-ROM