Tekstet (librat) 2

Një libër absolutisht i domosdoshëm pqr çdo mësues të anglishtes së biznesit, Business Builder është një seri paketash të fotokopjueshme që siguron materiale të shkëlqyera për klasën e anglishtes së biznesit në tre module të ndara. Këto janë ideale për shkak të përdorimit të tyre fleksibël, të përshtatshme për grupe ose individualë të çdo lloj profesioni ose fushe biznesi si edhe si një kurs i plotë ose si supplement.

Çdo modul është në nivelin mesatar por pjesa më dërrmuese e aktiviteteve shtrihen në nivele të tjera.

Gjithë materialet që keni nevojë për të krijuar kursin final të anglishtes për biznes.

Komponentet:

  • Business Builder Modules 1-3
  • Business Builder Modules 4-6
  • Business Builder Modules 7-9