Tekstet (librat) 3

Referenca e e gjuhës së biznesit e gjitha e përfshirë në një si edhe libri i praktikës.

Perfekt për vetëstudim dhe si rrjedhim ideal për studentët e anglishtes së biznesit të cilët kanë jetë të ngarkuar, Business English Handbook siguron nivelin e duhur të sfidës për nivelin e lartë të nxënësve ambicioz.

 

Komponentet:

  • Student’s Book/Course Book