Tekstet (librat) 4

Ndihmon studentët e anglishtes së biznesit që të përmirësojnë aftësitë e tyre të fjalorit dhe gramatikës.

Kjo seri kryen pikërisht atë gjë, titulli i së cilës sugjeron. Ajo siguron gramatikë të kontekstualizuar për studentët e anglishtes së biznesit si edhe fjalor të përshtatshëm të grupuar sipas temës. Titujt janë në dispozicion në nivlin para- mesatar, mesatar, mesatar-mbi-mesatar.

 

Komponentet:

  • Student’s Book/Course Book