Tekstet (librat) 6

Një libër klase ose vetëstudimi si edhe paketë CD-je që fokusohet rreth temave dhe strukturave gjuhësore që kërkohen nga pilotët si edhe kontrolluesit e trafikut ajror që janë duke u pregatitur që të sigurojnë kërkesat e nivelit të katërt gjuhësor ICAO (Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil)

Çdo mësim fokusohet në një temë mësimore dhe përmban aktivitete për të praktikuar aftësitë e të folurit dhe të dëgjuarit po ashtu edhe aktivitete për të zhvilluar fjalorin kyç. Detyrat janë të ngjashme me ato të gjetura zakonisht në provimet e anglishtes së aviacionit të cilat e bëjnë atë një pregatitje dhe përsëritje perfekte.

 

Components

  • Workbook