Tekstet (librat) 7

Mbulon linjën e plotë të situatave të zbatimit të ligjit.

Hyrja më e fundit e titujve të linjës Campaign, i dizenjuar që të takojë nevojat e personelit të zbatimit të ligjit, që nga oficerët e doganave deri te punonjësit e policisë. Temat dhe tekstet janë zgjedhur me shumë kujdes nga një varietet kontekstesh të zbatimit të ligjit dhe e gjithë përmbajtja është verifikuar nga oficerët e zbatimit të ligjit nga i gjithë globi, duke përfshirë këtu Gjermaninë, Spanjën dhe Mbretërinë e Bashkuar.

 

Komponentet:

  • Student’s Book/Course Book
  • Teacher’s Book
  • Class Audio
  • CD/DVD-ROM