Tekstet (librat) 2

I ilustruar në mënyrë shumë të bukur dhe I pëlqyeshëm për fëmijët dhe mësuesit, ky kurs prej 6 nivelesh është dizenjuar të takojë nevojat e mësuesve dhe nxënësve të cilët kanë një numër orësh të lartë kontakti me gjuhën angleze.  Footprints siguron një përforëcim të fortë në përmbajtjen ndërkurrikulare me synime gjuhësore të identifikuara qartësisht të cilat njohin trendin në rritje në drejtim të të mësuarit me bazë përmbajtjen.

Nivelet 1 dhe 2 i dërgojnë fëmijët në një udhëtim magjik, duke takuar personazhe të mirënjohura përrallash që të gjejnë thesarin në fund të ylberit. Nivelet 3 dhe 4 vazhdojnë idenë e një kërkimi në kontekstin e një  tregimi misterioz dhe aventure të cilat përshtaten me rritjen e pjekurisë së fëmijëve.

Komponentet:

  • Activity Book
  • Class Audio CD
  • Finger Puppets
  • Flashcards
  • Puil’s Book
  • Teacher’s Book Pack
  • Tests and Photocopiable Resources CD-ROM Pack
  • Word Cards