Tekstet (librat) 8

Një kurs i anglishtes amerikane për të pregatitur studentët për jetën në punë.

Duke ndihmuar studentët të pregatiten për botën e punës, kjo seri prej dy nivelesh fokusohet në zhvillimin në mënyrë sistematike të aftësive të tyre komunikuese me synimin që ata të rrisin shancet e punësimit të tyre si edhe të kenë besimin në vetvete që të përdorin gjuhën angleze në vendin e punës.

 

Komponentet:

  • Student’s Book/Course Book
  • Teacher’s Book
  • Class Audio