Tekstet (librat) 9

Get Ready for International Business synon që të bëjë pikërisht atë: Të pregatisë studentët në nivelin e para-shërbimit ose në nivelin e hershëm të hyrjes në punë me anglishten komunikuese operacionale për një mjedis zyre. Ajo siguron anglishte funksionale ndërkombëtare për vendin e punës me një focus të fortë në të dëgjuarit dhe të folurit.

Egziston një lidhje e fortë me provimet e anglishtes për biznes me detyrat dhe praktikën e  TOEIC ose BEC gjatë gjithë kursit.

Ky është një kurs kompakt dhe lehtësisht i arritshëm me rreth 60 orë materialesh për çdo nivel.

 

Komponentet:

  • Student’s Book/Course Book
  • Teacher’s Book
  • Class Audio