Tekstet (librat) 10

Tema inteligjente. Zëra autentikë. Një këndvështrim me të vërtetë global.

 I pasur në informacion, i mbushur me përmbajyje intelektuale, Global ju krijon mundësinë studentëve të studiojnë nëpërmjet anglishtes dhe rreth anglishtes në formën e sajë me ndërkombëtare.

Global është një kurs me të vërtetë multimedial me një varietet komponentësh dixhital plotësisht të integruar në strukturën e tij. Librat e kurseve të printuara me stil janë pasqyruar nga versionet dixhitale për tabelat interaktive. Libri elektronik i avancuar jua bën të mundur studentëve që të marrin në kontroll proçesin e tyre të të nxënit sipas ritmit të tyre kurdo dhe kudo që dëshirojnë. Gjithë këto karakteristika kombinohen që tju japin të dyve mësuesit dhe studentëve më të mirën e gjithë botës.

Komponentet:

  • Student’s Book/Course Book
  • Workbook
  • Teacher’s Book
  • Class Audio
  • CD/DVD-ROM
  • Class Presentation Software (IWB)
  • eWorkbook