Tekstet (librat) 11

Kursi i gjuhës angleze për profesionistët.

In Company Second Edition është një kurs me ritëm të shpejtë prej katër nivelesh i anglishtes së biznesit për të rriturit profesionistë të cilët kanë nevojë që të komunikojnë në situate biznesi të jetës së përditëshme. Ai e ka pozicionuar vetveten si kursi i gjuhës angleze për profesionistët për shkak të rezultateve të tijë të menjëherëshme nëpërmjet përmbajtjes së bazuar në tematika, aftësive active si edhe detyrave të jetës reale të cilat kanë lidhje të drejpërdrejtë me zvillimin e përditshëm të jetës së biznesit.

In Company Second Edition nxjerr në pah që studentët kanë nevojë që të shkojnë përtej të folurit rreth punës së tyre në gjuhën angleze – ata kanë nevojë për aftësitë në gjuhën angleze të cilat janë të transferuara menjëherë në rutinën e tyrë ditore. Çdo orë mësimore  është  qëndro i vetëm në korsinë e shpejtësisë  karshi kompetencës në një aftësi të caktuar që do tju nevojitet studentëve në jetën dhe punën e tyre.

Mësuesit e In company Second Edition gjithashtu mbështeten fuqimisht nëpërmjet sitit burimor falas dhe lehtësisht i përdorshëm , i cili përfshin artikuj tematik rregullisht të përditësuara, listën e fjalëve, teste përcaktimi niveli si edhe teste progresi, përgjigjet, kërkim në web si edhe fleta pune shtesë. Ai është patjetër një sit për ta mbajtur shënim.

Komponentet:

  • Student’s Book/Course Book
  • Teacher’s Book
  • Class Audio
  • CD/DVD-ROM
  • Online Extra Practice
  • Supplementary Material