Tekstet (librat) 13

Gjuhë, Kulturë dhe Ndjeshmëri.

I shkruajtur me një stil të këndshëm dhe personal, International English for Call Centres përdor shembuj nga situata të jetës reale për të ilustruar problemet e komunikimit të përjetuara nga klientë të Britanisë së Madhe dhe stafit të huaj të qëndrave telefonike. Autorët ofrojnë zgjidhje dhe këshilla të detajuara dhe praktikë se si të përmirësojmë aftësitë e gjuhës angleze dhe informacionin rreth jetës në Mbretërinë e Bashkuar.

 

Komponentet:

  • Student’s Book/Course Book
  • Class Audio
  • Supplementary Material