Tekstet (librat) 16

Gjenerata tjetër në Anglishten e Biznesit.

The Business është një kurs stimulues prej katër nivelesh i cili siguron një paketë të përfshirë për çdo student të anglishtes së biznesit, ndonëse i përshtatshëm në mënyrë të veçantë për ata që janë studentë në kolegj ose universitet.

Kursi është krijuar nga kërkime të detajuara rreth kurseve të gradave shkencore të lidhura me biznesin në institucione kryesore Europiane si edhe është karakterizuar nga përqasja modulare e tijë karshi të nxënit të anglishtes së biznesit.

The Business mbështetet nga një bankë e gjerë burimesh online, duke përfshirë testet e progresit të bazuara në stilet e pyetjeve të BEC.

Një sit burimor falas e mbështet kursin me një podcast (dosje multimediale), duke paraqitur ekstrate autentike dëgjimi si edhe një prezantim PowerPoint bazuar në temat e librit të studentëve.

Komponentet:

  • Student’s Book/Course Book
  • Teacher’s Book
  • Class Audio
  • CD/DVD-ROM
  • DVD Video
  • Supplementary Material
  • Tests