Tekstet (librat) 17

Duke ndërtuar gjeneratën tjetër të biznesit.

Basuar në reagimin e përdoruesit, kërkimet në studimet e anglishtes së biznesit si edhe në nevojat e evoluara të punëdhënësve, The Business 2.0 vazhdon suksesin e botimit të parë si edhe ju ofron studentëve besimin në vetvete, gjuhën dhe aftësitë që ata kanë nevojë për të patur sukses në mjedisin konkurues të biznesit ndërkombëtar.

A arrihen gjërat e mira në formën e tyre më të shkurtër? Absolitisht që po. The business 2.0 është një kurs kompakt i cili ofron të njëjtën shtrirje materiali si një kurs me qindra komponentë. Ai është gjithashtu kursi që ju mund ta bëni tuajin – struktura modulare i lejon mësuesit që të organizojnë përmbajtjen siç ju përshtatet më mirë nevojave të klasës së tyre të anglishtes së biznesit.

Komponentet:

  • Student’s Book/Course Book
  • Teacher’s Book
  • Class Audio
  • eWorkbook
  • Mobile App