Tekstet (librat) 3

English World është një kurs prej dhjetë nivelesh i cili do ti çojë fëmijët nga niveli i shkollës fillore në atë 9-vjeçar. Të shkruajtur nga autorët best seller Way Ahead dhe Macmillan English, English World kombinon metodologjinë e praktikës më të mirë me karakteristikat e reja krijuese për klasën moderne.

Të mësuarit aktiv i gjithë klasës mbështetet nga postera shumëngjyrësh dhe aktivitete ndërvepruese në DVD-ROM. Gramatika e plotë dhe puna/zhvillimi i/e aftësive aplikohet në kontekste të natyrshme të jetës reale, nëpërmjet dialogjeve dhe materialeve ndër-kurrikulare.

English World siguron një paketë të plotë për nxënësit dhe mësuesit e ditëve të sotme.

Komponentet:

  • Audio CD                                           * Pupil’s Book
  • Dictionary                                          * Teacher’s Book
  • DVD-ROM                                         * Teacher’s Guide & Webcode Pack
  • Flashcards                                        * Workbook
  • Grammar Practice Book
  • Posters