Tekstet (librat) 1

Career Paths Command  &Control fokusohet në gjuhën angleze posaçërisht të lidhur me forcat e armatosura. Është një kurs specialist për njerëz të cilët janë ose dëshirojnë të bëhen profesionistë të ushtrisë.

Komponentet:

  • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
  • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
  • Teacher's Book
  • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
  • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
  • Audio CD CD1 - UK Version
  • Audio CD CD2 - UK Version
  • Audio CD CD1 - US Version
  • Audio CD CD2 - US Version