Tekstet (librat) 7

Career Paths: Air Force është një burim I ri arsimor për njerëzit të cilët janë duke shërbyer ose që kanë për qëllim të shërbejnë si profesionistënë divizionin ajror të forcave të armatosura. Si edhe që dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre të komunikimit në gjuhën angleze në një mjedis të orientuar profesionalisht. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths:Air Force prezanton tema duek përfshirë këtu: pjesët, tipet dhe funksionet e aeroplanit, trajnimi dhe organizimi I forcave ajrore, llojet specializimece për karierë të forcave ajrore, llojet dhe karakteristikat e armëve të forcave ajrore, strategjitë dhe taktikat e forcave ajrore si edhe shumë të tjera.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron 500 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

  • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
  • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
  • Teacher's Book
  • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
  • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
  • Audio CDs (set of 2) - UK Version
  • Audio CDs (set of 2) - US Version