Tekstet (librat) 10

Career Paths: Navy është një burim I ri arsimor për njerëzit të cilët janë duke shërbyer ose që kanë për qëllim të shërbejnë si profesionistë të marinës dhe të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë aftësitë e tyre komunikuese në gjuhën angleze në një mjedis të orientuar profesional. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths: Navy prezanton tema duke përfshirë këtu pjesët e një anijeje, gjuhën detare, tippet e anijeve, armët, navigacionin dhe të tjera.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron mbi 500 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit

Komponentet:

  • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
  • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
  • Teacher's Book
  • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
  • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
  • Audio CDs (set of 2) - UK Version
  • Audio CDs (set of 2) - US Version