Tekstet (librat) 4

Fairyland Primary Course sjell argëtim në klasat tuaja me tregime magjepsëse, ilustrime të bukura vargje dhe këngë tërheqëse. 

Fairyland Primary Course 3-6 janë edicione të ndara të edicionit të plotë të Fairyland 3 dhe 4. Ato janë krijuar për tu përshtaturnjë nevoje për kurse më të shkurtra.. Faqosja e sajë e re I ofron nxënësve shancin të zhvillojnë krijimtarinë dhe imagjinatën e tyre.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ ieBook)
 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD & DVD PAL)
 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD & DVD NTSC)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Book (interleaved with Posters)
 • Teacher's Pack
 • Activity Book
 • Activity Book (+ ieBook)
 • Teacher's Resource Pack
 • Pupil's Audio CD
 • Class Audio CD
 • Picture Flashcards (set a)
 • My Language Portfolio
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook