Fjalore Frengjisht

Një fjalor bashkëkohor  për studentët e gjuhës frënge si gjuhë e huaj ose si gjuhë e dytë. 

Një fjalor me 22 000 fjalë .

  • 60 000 fjalë
  • 300 000 kuptime
  • 40 000 shprehje dhe proverbra
  • 35 000 citime letrare, etimologjike, sinonime dhe antonime 

Fjalor me sinonime dhe antonime të gjuhës frënge.