Kurse "Pre-primary"

Happy Hearts është një kurs prej tre nivelesh për fëmijë të moshës tre deri në gjashtë vjeç. Kursi zhvillon aftësitë e të dëgjuarit, të folurit si edhe aftësitë e të para-shkruajturit dhe para-lexuarit të të vegjëlve nëpërmjet artit,muzikës dhe lëvizjes. Ai siguron një zhvillim të thjeshtë por t ë qëndrueshëm  të gjuhës së re nëpërmjet  një programi mësimor të klasifikuar me kujdes dhe paraqet personazhe përfshirëse si Billy, Molly dhe macja Kenny që do të tërheqin të gjithë fëmijët e moshës parashkollore.

Pupils Pack includes:

 • Pupil’s book
 • Multi-ROM
 • Stickers
 • Press-outs

The teacher’s Bag includes:

 • Pupil’s Book                           * Story Cards
 • Activity Book                          * Teacher;s Resource CD-ROM
 • Teacher’s Book                       * DVD
 • Interactive poster                     * Class CD
 • Routine poster                         * Interactive Whiteboard Software
 • Cross-curricular posters            * Puppet
 • Flashcards                              * Stamps
 • Characters posters

Një seri plot me aventura për të vegjëlit e shkollës para/fillore që janë duke mësuar anglisht.

Macmillan English Quest është një seri prej gjashtë nivelesh plot me aventura për të vegjëlit e shkollës para/ fillore që janë duke mësuar gjuhën angleze. Niveli 1 është ideal për klasat në të cilat nxënësit nuk priten të shkruajnë ose të lexojnë në gjuhën angleze. Të lexuarit dhe të shkruajturit prezantohen me delikatesë duke filluar nga niveli 2.

Libri dixhital, i paketuar me librin e mësuesit, është një faqe në përputhje me librin e nxënësit me audio të bashkangjitur e cila është ideale për përdorim IWB. Tregimet e animuara dhe këngët i sjellin historitë në jetë me aktivitete ekstra, këngë dhe lojra si për përdorim në klasë ashtu edhe në shtëpi.

The Pack includes:

 • Activity Book
 • Class Audio CDs
 • Flashcards
 • Pupil’s Book PackTeacher’s Book Pack

Fairyland është një kurs i ri në nivelin e nxënësve të arsimit fillor. Nxënësit e vegjël hyjnë në një botë fantazie dhe aventure ku të mësuarit e gjuhës angleze bëhet një experiencë mbresëlënëse dhe shpërblyese. Bashkohu me ne dhe prek magjinë!

Fairyland Starter është një variacion i Fairyland 1 me një prezantim të butë ndaj të lexuarit dhe të shkruajturit përveç praktikës ekzistuese të dëgjuarit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ ieBook)
 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD & DVD PAL)
 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD & DVD NTSC)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Book (interleaved with Posters)
 • Teacher's Pack
 • Activity Book
 • Activity Book (+ ieBook)
 • Teacher's Resource Pack
 • Pupil's Audio CD
 • Class Audio CD
 • Picture Flashcards (set a)
 • My Language Portfolio
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook 

Welcome Starter a and b është një kurs para-elementar I dizenjuar në mënyrë të veçantë që të takojë nevojat e nxënësve në vitet e tyre të para të të mësuarit të gjuhës angleze. Nxënësit përjetojnë botën nëpërmjet aventurave të dy minjve, Cecil Mouse dhe Ellie May gjithashtu me të parapëlqyerin xhindin Masid.

Welcome Starter a përmban tre module prej dy mësimesh secili. Ai fokusohet kryesisht në të dëgjuarin dhe të folurin, por gjithashtu ofron aktivitete të të para-shkruajturit dhe të para-lexuarit po ashtu edhe një prezantim të brishtë të alfabetit.

Welcome Starter b përmban tre module prej dy mësimesh secili. Ai siguron praktikë në të katër aftësitë. Gjithashtu ai përmban  një mësim prezantues të alfabetit.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD)
 • Pupil's Book (+ DVD Video PAL)
 • Pupil's Book (+ DVD Video NTSC)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Book (interleaved with Posters)
 • Activity Book
 • Pupil's Audio CD
 • Class Audio CD
 • Picture Flashcards (set a)
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC