Kurse "Primary"

Smileys është një seri që siguron një mjedis të dizenjuar mirë të të mësuarit ku të vegjëlit mund të zhvillojnë kompetencat e tyre në anglisht në një mënyrë të strukturuar dhe krijuese. Ky kurs unik do ti motivojë nxënësit edhe tu asistojë atyre në lidhjen e pasioneve të brendshme të tyre ndërsa janë duke arritur potencialin e tyre të plotë.

Little Smileys është i njëjtë me Smileys 1 por ai fokusohet vetëm në të dëgjuarit dhe të folurit dhe nuk përfshin asnjë pjesë leximi ose shkrimi.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ multi-ROM PAL)
 • Pupil's Book (+ multi-ROM PAL & Let?s Celebrate)
 • Activity Book
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Book (interleaved with Posters) - includes Let's celebrate! 1
 • Teacher's Pack
 • Teacher's Pack - with Let's celebrate!
 • Teacher's Multimedia Resource Pack PAL
 • Teacher's Multimedia Resource Pack NTSC
 • Picture Flashcards
 • Story Cards
 • multi-ROM (Pupil's Audio CD / DVD Video PAL)
 • multi-ROM (Pupil's Audio CD / DVD Video NTSC) 

I ilustruar në mënyrë shumë të bukur dhe I pëlqyeshëm për fëmijët dhe mësuesit, ky kurs prej 6 nivelesh është dizenjuar të takojë nevojat e mësuesve dhe nxënësve të cilët kanë një numër orësh të lartë kontakti me gjuhën angleze.  Footprints siguron një përforëcim të fortë në përmbajtjen ndërkurrikulare me synime gjuhësore të identifikuara qartësisht të cilat njohin trendin në rritje në drejtim të të mësuarit me bazë përmbajtjen.

Nivelet 1 dhe 2 i dërgojnë fëmijët në një udhëtim magjik, duke takuar personazhe të mirënjohura përrallash që të gjejnë thesarin në fund të ylberit. Nivelet 3 dhe 4 vazhdojnë idenë e një kërkimi në kontekstin e një  tregimi misterioz dhe aventure të cilat përshtaten me rritjen e pjekurisë së fëmijëve.

Komponentet:

 • Activity Book
 • Class Audio CD
 • Finger Puppets
 • Flashcards
 • Puil’s Book
 • Teacher’s Book Pack
 • Tests and Photocopiable Resources CD-ROM Pack
 • Word Cards

English World është një kurs prej dhjetë nivelesh i cili do ti çojë fëmijët nga niveli i shkollës fillore në atë 9-vjeçar. Të shkruajtur nga autorët best seller Way Ahead dhe Macmillan English, English World kombinon metodologjinë e praktikës më të mirë me karakteristikat e reja krijuese për klasën moderne.

Të mësuarit aktiv i gjithë klasës mbështetet nga postera shumëngjyrësh dhe aktivitete ndërvepruese në DVD-ROM. Gramatika e plotë dhe puna/zhvillimi i/e aftësive aplikohet në kontekste të natyrshme të jetës reale, nëpërmjet dialogjeve dhe materialeve ndër-kurrikulare.

English World siguron një paketë të plotë për nxënësit dhe mësuesit e ditëve të sotme.

Komponentet:

 • Audio CD                                           * Pupil’s Book
 • Dictionary                                          * Teacher’s Book
 • DVD-ROM                                         * Teacher’s Guide & Webcode Pack
 • Flashcards                                        * Workbook
 • Grammar Practice Book
 • Posters

Fairyland Primary Course sjell argëtim në klasat tuaja me tregime magjepsëse, ilustrime të bukura vargje dhe këngë tërheqëse. 

Fairyland Primary Course 3-6 janë edicione të ndara të edicionit të plotë të Fairyland 3 dhe 4. Ato janë krijuar për tu përshtaturnjë nevoje për kurse më të shkurtra.. Faqosja e sajë e re I ofron nxënësve shancin të zhvillojnë krijimtarinë dhe imagjinatën e tyre.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ ieBook)
 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD & DVD PAL)
 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD & DVD NTSC)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Book (interleaved with Posters)
 • Teacher's Pack
 • Activity Book
 • Activity Book (+ ieBook)
 • Teacher's Resource Pack
 • Pupil's Audio CD
 • Class Audio CD
 • Picture Flashcards (set a)
 • My Language Portfolio
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook 

Welcome 1, 2 dhe 3 janë dizenjuar për fëmijët që janë duke mësuar anglisht në nivelin e shkollës fillore. Një grup i gjallërueshëm personazhesh i fton nxënësit të bashkohen në argëtim, ndërsa Masid, xhindi magjik, i transporton ata në vënde të reja dhe të bukura. Përqasja e zbutur e programit mësimor ju a bën të mundur nxënësve të përdorin anglishten në mënyrë efektive ndërsa janë duke zhvilluar të katër aftësitë gjuhësore – të dëgjuarit, të lexuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Libri i nxënësit si edhe libri i punës janë dizenjuar që të zhvillohen afërsisht në 80 deri në 100 orë mësimi.

Welcome Alphabet book i prezanton nxënësit me Alfabetin e gjuhës Angleze.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD & My Alphabet Book)
 • Pupil's Book (+ My Alphabet Book & DVD Video PAL)
 • Pupil's Book (+ My Alphabet Book & DVD Video NTSC)
 • Teacher's Book
 • Workbook
 • My Alphabet Book
 • My Alphabet Book CD
 • Pupil's Audio CDs (Dialogues, Texts)
 • Pupil's Audio CDs (Songs, Alphabet, Play)
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • Picture Flashcards
 • Posters Set Set 1 Pack
 • Posters Set Set 2 Pack
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC
 • CD-ROMs (set of 4)