MACMILLAN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

Aviation English është dizenjuar specifikisht nga autorët për tju mësuar aftësitë komunikuese në gjuhën angleze pilotëve, kontrolluesëve të trafikut ajror si edhe ti ndihmojë ata që të arrijnë dhe të ruajnë Nivelin 4 Operacional (tashmë një kërkesë ndërkombëtare e gjuhës vënë në fuqi nga ICAO- Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil). Libri i studentit mbështetet nga një CD-ROM vetëstudimor me animacione ndërvepruese si edhe mbështetje shqiptimi.

Kursi mund të përdoret si një kurs  përfshirës vetëstudimor ose si pjesë e një situate klase. Aviation English ofron rreth 130 orë përmbajtjeje të të nxënit.

Komponentet:

 • Student’s Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM

Një libër absolutisht i domosdoshëm pqr çdo mësues të anglishtes së biznesit, Business Builder është një seri paketash të fotokopjueshme që siguron materiale të shkëlqyera për klasën e anglishtes së biznesit në tre module të ndara. Këto janë ideale për shkak të përdorimit të tyre fleksibël, të përshtatshme për grupe ose individualë të çdo lloj profesioni ose fushe biznesi si edhe si një kurs i plotë ose si supplement.

Çdo modul është në nivelin mesatar por pjesa më dërrmuese e aktiviteteve shtrihen në nivele të tjera.

Gjithë materialet që keni nevojë për të krijuar kursin final të anglishtes për biznes.

Komponentet:

 • Business Builder Modules 1-3
 • Business Builder Modules 4-6
 • Business Builder Modules 7-9

Referenca e e gjuhës së biznesit e gjitha e përfshirë në një si edhe libri i praktikës.

Perfekt për vetëstudim dhe si rrjedhim ideal për studentët e anglishtes së biznesit të cilët kanë jetë të ngarkuar, Business English Handbook siguron nivelin e duhur të sfidës për nivelin e lartë të nxënësve ambicioz.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book

Ndihmon studentët e anglishtes së biznesit që të përmirësojnë aftësitë e tyre të fjalorit dhe gramatikës.

Kjo seri kryen pikërisht atë gjë, titulli i së cilës sugjeron. Ajo siguron gramatikë të kontekstualizuar për studentët e anglishtes së biznesit si edhe fjalor të përshtatshëm të grupuar sipas temës. Titujt janë në dispozicion në nivlin para- mesatar, mesatar, mesatar-mbi-mesatar.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book

Kurs me një çmim të fituar për ‘gjuha angleze për ushtrinë’.

Campaign takon nevojat e gjuhës angleze të personelit ushtarak në operacionet paqeruajtëse ndërkombëtare, asistencës humanitare si edhe ushtrimeve të trajnimeve.

Seritë tona janë të njohura nga dy organizata të dhënies së çmimeve të gjuhës angleze, Unioni Anglishtfolës si edhe nga Këshilli Britanik.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • Dictionary

Një libër klase ose vetëstudimi si edhe paketë CD-je që fokusohet rreth temave dhe strukturave gjuhësore që kërkohen nga pilotët si edhe kontrolluesit e trafikut ajror që janë duke u pregatitur që të sigurojnë kërkesat e nivelit të katërt gjuhësor ICAO (Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil)

Çdo mësim fokusohet në një temë mësimore dhe përmban aktivitete për të praktikuar aftësitë e të folurit dhe të dëgjuarit po ashtu edhe aktivitete për të zhvilluar fjalorin kyç. Detyrat janë të ngjashme me ato të gjetura zakonisht në provimet e anglishtes së aviacionit të cilat e bëjnë atë një pregatitje dhe përsëritje perfekte.

 

Components

 • Workbook

Mbulon linjën e plotë të situatave të zbatimit të ligjit.

Hyrja më e fundit e titujve të linjës Campaign, i dizenjuar që të takojë nevojat e personelit të zbatimit të ligjit, që nga oficerët e doganave deri te punonjësit e policisë. Temat dhe tekstet janë zgjedhur me shumë kujdes nga një varietet kontekstesh të zbatimit të ligjit dhe e gjithë përmbajtja është verifikuar nga oficerët e zbatimit të ligjit nga i gjithë globi, duke përfshirë këtu Gjermaninë, Spanjën dhe Mbretërinë e Bashkuar.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM

Një kurs i anglishtes amerikane për të pregatitur studentët për jetën në punë.

Duke ndihmuar studentët të pregatiten për botën e punës, kjo seri prej dy nivelesh fokusohet në zhvillimin në mënyrë sistematike të aftësive të tyre komunikuese me synimin që ata të rrisin shancet e punësimit të tyre si edhe të kenë besimin në vetvete që të përdorin gjuhën angleze në vendin e punës.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio

 

Get Ready for International Business synon që të bëjë pikërisht atë: Të pregatisë studentët në nivelin e para-shërbimit ose në nivelin e hershëm të hyrjes në punë me anglishten komunikuese operacionale për një mjedis zyre. Ajo siguron anglishte funksionale ndërkombëtare për vendin e punës me një focus të fortë në të dëgjuarit dhe të folurit.

Egziston një lidhje e fortë me provimet e anglishtes për biznes me detyrat dhe praktikën e  TOEIC ose BEC gjatë gjithë kursit.

Ky është një kurs kompakt dhe lehtësisht i arritshëm me rreth 60 orë materialesh për çdo nivel.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio

Tema inteligjente. Zëra autentikë. Një këndvështrim me të vërtetë global.

 I pasur në informacion, i mbushur me përmbajyje intelektuale, Global ju krijon mundësinë studentëve të studiojnë nëpërmjet anglishtes dhe rreth anglishtes në formën e sajë me ndërkombëtare.

Global është një kurs me të vërtetë multimedial me një varietet komponentësh dixhital plotësisht të integruar në strukturën e tij. Librat e kurseve të printuara me stil janë pasqyruar nga versionet dixhitale për tabelat interaktive. Libri elektronik i avancuar jua bën të mundur studentëve që të marrin në kontroll proçesin e tyre të të nxënit sipas ritmit të tyre kurdo dhe kudo që dëshirojnë. Gjithë këto karakteristika kombinohen që tju japin të dyve mësuesit dhe studentëve më të mirën e gjithë botës.

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • Class Presentation Software (IWB)
 • eWorkbook

Kursi i gjuhës angleze për profesionistët.

In Company Second Edition është një kurs me ritëm të shpejtë prej katër nivelesh i anglishtes së biznesit për të rriturit profesionistë të cilët kanë nevojë që të komunikojnë në situate biznesi të jetës së përditëshme. Ai e ka pozicionuar vetveten si kursi i gjuhës angleze për profesionistët për shkak të rezultateve të tijë të menjëherëshme nëpërmjet përmbajtjes së bazuar në tematika, aftësive active si edhe detyrave të jetës reale të cilat kanë lidhje të drejpërdrejtë me zvillimin e përditshëm të jetës së biznesit.

In Company Second Edition nxjerr në pah që studentët kanë nevojë që të shkojnë përtej të folurit rreth punës së tyre në gjuhën angleze – ata kanë nevojë për aftësitë në gjuhën angleze të cilat janë të transferuara menjëherë në rutinën e tyrë ditore. Çdo orë mësimore  është  qëndro i vetëm në korsinë e shpejtësisë  karshi kompetencës në një aftësi të caktuar që do tju nevojitet studentëve në jetën dhe punën e tyre.

Mësuesit e In company Second Edition gjithashtu mbështeten fuqimisht nëpërmjet sitit burimor falas dhe lehtësisht i përdorshëm , i cili përfshin artikuj tematik rregullisht të përditësuara, listën e fjalëve, teste përcaktimi niveli si edhe teste progresi, përgjigjet, kërkim në web si edhe fleta pune shtesë. Ai është patjetër një sit për ta mbajtur shënim.

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • Online Extra Practice
 • Supplementary Material

In Company 3.0 siguron përmbajtje të përditësuar dhe të zgjeruar dhe e ndërton suksesin në botimet e mëparshme, duke e bërë atë kursin e gjuhës angleze favorit për profesionistët e mirënjihur të biznesit. Kursi paraqet material të bazuar në aftësitë e forta dhe  me pritshmëri të menjëhershme dhe të prekshme.Mësimet e shkurtra lehtësisht të arritshme fokusohen në prirjet kyçe të biznesit, aftësive të njerëzve dhe skenareve të përditëshme të jetës së biznesit si edhe demonstron aplikimin praktik të gjuhës funksionale në kontekstet e biznesit.

E re për këtë botim të tretë është një zgjedhje të mësuari online e saktë dhe kompakte për studentët dhe mësuesit. Libri i punës ndërveprues online i jep studentëve shancin për të praktikuar gjuhën online si edhe në lëvizje, dhe mësuesit mund të ndjekin progresin e studentëve nëpërmjet regjistrave automatikë.

Veç kësaj, qëndrat e studentit dhe mësuesit sigurojnë akses të lehtë karshi dëgjimit në klasë, përmbajtje gjithpërfshirëse në video, si edhe material shtesë të të nxënit duke përfshirë këtu burime të fotokopjueshme , teste dhe fleta pune.

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM

Gjuhë, Kulturë dhe Ndjeshmëri.

I shkruajtur me një stil të këndshëm dhe personal, International English for Call Centres përdor shembuj nga situata të jetës reale për të ilustruar problemet e komunikimit të përjetuara nga klientë të Britanisë së Madhe dhe stafit të huaj të qëndrave telefonike. Autorët ofrojnë zgjidhje dhe këshilla të detajuara dhe praktikë se si të përmirësojmë aftësitë e gjuhës angleze dhe informacionin rreth jetës në Mbretërinë e Bashkuar.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Class Audio
 • Supplementary Material

Asnjë student i anglishtes së biznesit nuk mund tja dalë pa mbështetje. Të dish se si  të shkruash një e-mail, të bësh një prezantim, të udhëheqësh një takim ose të bësh një telefonatë të thjeshtë janë disa nga fushat që edhe studentët më të sigurt në gjuhën angleze kanë nevojë për udhëheqje.

Kjo seri përbëhet nga pesë tituj aftësish të pavarura: Email English, Meetings in English, Presentation in English, Telephone English dhe Networking in English. Ato janë të gjitha të përshtatshme për studentë të nivelit mesatar, megjithatë çdo njëra prej tyre përmban një shtrirje niveli vetjak.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • CD/DVD-ROM
 • Supplementary Material

Anglishtja për punë dhe udhëtim.

Seria e Botimit të ri Survival është për profesionistët të cilëve u nevojitet gjuha angleze për punë dhe udhëtim.

Seria është ndëruar rreth situatave të jetës reale dhe ju jep studentëve gjithçka që ata kanë nevojë për të mbijetuar në gjuhën angleze. Temat mbulojnë fusha për biznesin profesional ndërkobëtar si: Biznesi, Socializimi, Udhëtimi, Hotelet, Paraja, Ushqimi dhe Pija si edhe Komunikimet.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio

Gjenerata tjetër në Anglishten e Biznesit.

The Business është një kurs stimulues prej katër nivelesh i cili siguron një paketë të përfshirë për çdo student të anglishtes së biznesit, ndonëse i përshtatshëm në mënyrë të veçantë për ata që janë studentë në kolegj ose universitet.

Kursi është krijuar nga kërkime të detajuara rreth kurseve të gradave shkencore të lidhura me biznesin në institucione kryesore Europiane si edhe është karakterizuar nga përqasja modulare e tijë karshi të nxënit të anglishtes së biznesit.

The Business mbështetet nga një bankë e gjerë burimesh online, duke përfshirë testet e progresit të bazuara në stilet e pyetjeve të BEC.

Një sit burimor falas e mbështet kursin me një podcast (dosje multimediale), duke paraqitur ekstrate autentike dëgjimi si edhe një prezantim PowerPoint bazuar në temat e librit të studentëve.

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • DVD Video
 • Supplementary Material
 • Tests

Duke ndërtuar gjeneratën tjetër të biznesit.

Basuar në reagimin e përdoruesit, kërkimet në studimet e anglishtes së biznesit si edhe në nevojat e evoluara të punëdhënësve, The Business 2.0 vazhdon suksesin e botimit të parë si edhe ju ofron studentëve besimin në vetvete, gjuhën dhe aftësitë që ata kanë nevojë për të patur sukses në mjedisin konkurues të biznesit ndërkombëtar.

A arrihen gjërat e mira në formën e tyre më të shkurtër? Absolitisht që po. The business 2.0 është një kurs kompakt i cili ofron të njëjtën shtrirje materiali si një kurs me qindra komponentë. Ai është gjithashtu kursi që ju mund ta bëni tuajin – struktura modulare i lejon mësuesit që të organizojnë përmbajtjen siç ju përshtatet më mirë nevojave të klasës së tyre të anglishtes së biznesit.

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • eWorkbook
 • Mobile App