Tekstet e gjuhes Angleze

Happy Hearts është një kurs prej tre nivelesh për fëmijë të moshës tre deri në gjashtë vjeç. Kursi zhvillon aftësitë e të dëgjuarit, të folurit si edhe aftësitë e të para-shkruajturit dhe para-lexuarit të të vegjëlve nëpërmjet artit,muzikës dhe lëvizjes. Ai siguron një zhvillim të thjeshtë por t ë qëndrueshëm  të gjuhës së re nëpërmjet  një programi mësimor të klasifikuar me kujdes dhe paraqet personazhe përfshirëse si Billy, Molly dhe macja Kenny që do të tërheqin të gjithë fëmijët e moshës parashkollore.

Pupils Pack includes:

 • Pupil’s book
 • Multi-ROM
 • Stickers
 • Press-outs

The teacher’s Bag includes:

 • Pupil’s Book                           * Story Cards
 • Activity Book                          * Teacher;s Resource CD-ROM
 • Teacher’s Book                       * DVD
 • Interactive poster                     * Class CD
 • Routine poster                         * Interactive Whiteboard Software
 • Cross-curricular posters            * Puppet
 • Flashcards                              * Stamps
 • Characters posters

Një seri plot me aventura për të vegjëlit e shkollës para/fillore që janë duke mësuar anglisht.

Macmillan English Quest është një seri prej gjashtë nivelesh plot me aventura për të vegjëlit e shkollës para/ fillore që janë duke mësuar gjuhën angleze. Niveli 1 është ideal për klasat në të cilat nxënësit nuk priten të shkruajnë ose të lexojnë në gjuhën angleze. Të lexuarit dhe të shkruajturit prezantohen me delikatesë duke filluar nga niveli 2.

Libri dixhital, i paketuar me librin e mësuesit, është një faqe në përputhje me librin e nxënësit me audio të bashkangjitur e cila është ideale për përdorim IWB. Tregimet e animuara dhe këngët i sjellin historitë në jetë me aktivitete ekstra, këngë dhe lojra si për përdorim në klasë ashtu edhe në shtëpi.

The Pack includes:

 • Activity Book
 • Class Audio CDs
 • Flashcards
 • Pupil’s Book PackTeacher’s Book Pack

Fairyland është një kurs i ri në nivelin e nxënësve të arsimit fillor. Nxënësit e vegjël hyjnë në një botë fantazie dhe aventure ku të mësuarit e gjuhës angleze bëhet një experiencë mbresëlënëse dhe shpërblyese. Bashkohu me ne dhe prek magjinë!

Fairyland Starter është një variacion i Fairyland 1 me një prezantim të butë ndaj të lexuarit dhe të shkruajturit përveç praktikës ekzistuese të dëgjuarit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ ieBook)
 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD & DVD PAL)
 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD & DVD NTSC)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Book (interleaved with Posters)
 • Teacher's Pack
 • Activity Book
 • Activity Book (+ ieBook)
 • Teacher's Resource Pack
 • Pupil's Audio CD
 • Class Audio CD
 • Picture Flashcards (set a)
 • My Language Portfolio
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook 

Welcome Starter a and b është një kurs para-elementar I dizenjuar në mënyrë të veçantë që të takojë nevojat e nxënësve në vitet e tyre të para të të mësuarit të gjuhës angleze. Nxënësit përjetojnë botën nëpërmjet aventurave të dy minjve, Cecil Mouse dhe Ellie May gjithashtu me të parapëlqyerin xhindin Masid.

Welcome Starter a përmban tre module prej dy mësimesh secili. Ai fokusohet kryesisht në të dëgjuarin dhe të folurin, por gjithashtu ofron aktivitete të të para-shkruajturit dhe të para-lexuarit po ashtu edhe një prezantim të brishtë të alfabetit.

Welcome Starter b përmban tre module prej dy mësimesh secili. Ai siguron praktikë në të katër aftësitë. Gjithashtu ai përmban  një mësim prezantues të alfabetit.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD)
 • Pupil's Book (+ DVD Video PAL)
 • Pupil's Book (+ DVD Video NTSC)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Book (interleaved with Posters)
 • Activity Book
 • Pupil's Audio CD
 • Class Audio CD
 • Picture Flashcards (set a)
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC 

Smileys është një seri që siguron një mjedis të dizenjuar mirë të të mësuarit ku të vegjëlit mund të zhvillojnë kompetencat e tyre në anglisht në një mënyrë të strukturuar dhe krijuese. Ky kurs unik do ti motivojë nxënësit edhe tu asistojë atyre në lidhjen e pasioneve të brendshme të tyre ndërsa janë duke arritur potencialin e tyre të plotë.

Little Smileys është i njëjtë me Smileys 1 por ai fokusohet vetëm në të dëgjuarit dhe të folurit dhe nuk përfshin asnjë pjesë leximi ose shkrimi.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ multi-ROM PAL)
 • Pupil's Book (+ multi-ROM PAL & Let?s Celebrate)
 • Activity Book
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Book (interleaved with Posters) - includes Let's celebrate! 1
 • Teacher's Pack
 • Teacher's Pack - with Let's celebrate!
 • Teacher's Multimedia Resource Pack PAL
 • Teacher's Multimedia Resource Pack NTSC
 • Picture Flashcards
 • Story Cards
 • multi-ROM (Pupil's Audio CD / DVD Video PAL)
 • multi-ROM (Pupil's Audio CD / DVD Video NTSC) 

I ilustruar në mënyrë shumë të bukur dhe I pëlqyeshëm për fëmijët dhe mësuesit, ky kurs prej 6 nivelesh është dizenjuar të takojë nevojat e mësuesve dhe nxënësve të cilët kanë një numër orësh të lartë kontakti me gjuhën angleze.  Footprints siguron një përforëcim të fortë në përmbajtjen ndërkurrikulare me synime gjuhësore të identifikuara qartësisht të cilat njohin trendin në rritje në drejtim të të mësuarit me bazë përmbajtjen.

Nivelet 1 dhe 2 i dërgojnë fëmijët në një udhëtim magjik, duke takuar personazhe të mirënjohura përrallash që të gjejnë thesarin në fund të ylberit. Nivelet 3 dhe 4 vazhdojnë idenë e një kërkimi në kontekstin e një  tregimi misterioz dhe aventure të cilat përshtaten me rritjen e pjekurisë së fëmijëve.

Komponentet:

 • Activity Book
 • Class Audio CD
 • Finger Puppets
 • Flashcards
 • Puil’s Book
 • Teacher’s Book Pack
 • Tests and Photocopiable Resources CD-ROM Pack
 • Word Cards

English World është një kurs prej dhjetë nivelesh i cili do ti çojë fëmijët nga niveli i shkollës fillore në atë 9-vjeçar. Të shkruajtur nga autorët best seller Way Ahead dhe Macmillan English, English World kombinon metodologjinë e praktikës më të mirë me karakteristikat e reja krijuese për klasën moderne.

Të mësuarit aktiv i gjithë klasës mbështetet nga postera shumëngjyrësh dhe aktivitete ndërvepruese në DVD-ROM. Gramatika e plotë dhe puna/zhvillimi i/e aftësive aplikohet në kontekste të natyrshme të jetës reale, nëpërmjet dialogjeve dhe materialeve ndër-kurrikulare.

English World siguron një paketë të plotë për nxënësit dhe mësuesit e ditëve të sotme.

Komponentet:

 • Audio CD                                           * Pupil’s Book
 • Dictionary                                          * Teacher’s Book
 • DVD-ROM                                         * Teacher’s Guide & Webcode Pack
 • Flashcards                                        * Workbook
 • Grammar Practice Book
 • Posters

Fairyland Primary Course sjell argëtim në klasat tuaja me tregime magjepsëse, ilustrime të bukura vargje dhe këngë tërheqëse. 

Fairyland Primary Course 3-6 janë edicione të ndara të edicionit të plotë të Fairyland 3 dhe 4. Ato janë krijuar për tu përshtaturnjë nevoje për kurse më të shkurtra.. Faqosja e sajë e re I ofron nxënësve shancin të zhvillojnë krijimtarinë dhe imagjinatën e tyre.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ ieBook)
 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD & DVD PAL)
 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD & DVD NTSC)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Book (interleaved with Posters)
 • Teacher's Pack
 • Activity Book
 • Activity Book (+ ieBook)
 • Teacher's Resource Pack
 • Pupil's Audio CD
 • Class Audio CD
 • Picture Flashcards (set a)
 • My Language Portfolio
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook 

Welcome 1, 2 dhe 3 janë dizenjuar për fëmijët që janë duke mësuar anglisht në nivelin e shkollës fillore. Një grup i gjallërueshëm personazhesh i fton nxënësit të bashkohen në argëtim, ndërsa Masid, xhindi magjik, i transporton ata në vënde të reja dhe të bukura. Përqasja e zbutur e programit mësimor ju a bën të mundur nxënësve të përdorin anglishten në mënyrë efektive ndërsa janë duke zhvilluar të katër aftësitë gjuhësore – të dëgjuarit, të lexuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Libri i nxënësit si edhe libri i punës janë dizenjuar që të zhvillohen afërsisht në 80 deri në 100 orë mësimi.

Welcome Alphabet book i prezanton nxënësit me Alfabetin e gjuhës Angleze.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ Pupil's Audio CD & My Alphabet Book)
 • Pupil's Book (+ My Alphabet Book & DVD Video PAL)
 • Pupil's Book (+ My Alphabet Book & DVD Video NTSC)
 • Teacher's Book
 • Workbook
 • My Alphabet Book
 • My Alphabet Book CD
 • Pupil's Audio CDs (Dialogues, Texts)
 • Pupil's Audio CDs (Songs, Alphabet, Play)
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • Picture Flashcards
 • Posters Set Set 1 Pack
 • Posters Set Set 2 Pack
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC
 • CD-ROMs (set of 4) 

Nivelet sekondare të kursit fillojnë me A2+ dhe zhvillojnë aftësitë e të studjuarit të pavarur të nxënësve, të menduarit kririk si edhe teknikat e provimeve.

Kursi përmban një program mësimor të qartë dhe të fortë të strukturave gramatikore që janë shumë të rëndësishme për personat që mësojnë gjuhën angleze duke e kombinuar atë me aspektet e metodave të gjuhës së parë. Ky kombinim i trajtimit të mësimdhënies së gjuhës së parë dhe të dytë u ofron nxënësve shancin që të zhvillojnë aftësitë gjuhësore që u janë mësuar folësve në gjuhën mëmë ndërsa janë duke mësuar dhe përmirësuar njohuritë e tyre gramatikore si edhe përdorimin korrekt të tyre. Strukturat gramatikore përforëcohen  me praktikë dhe testim të  hollësishëm të cilat sigurohen në kurs. Standardi që nxënësit priten të arrijnë në fund të kursit duhet tu a bëjë atyre të mundur që tu drejtohen provimeve finale me besim në vetvete si edhe ti pregatisi ata për studime të mëtejshme të gjuhës angleze, të përdorin anglishten në studimin e një lënde tjetër ose të përdorin anglishten në jetën e përditshme ose në vendin e punës.

Komponentet:

 • Audio CD
 • Dictionary
 • DVD-ROM
 • Flashcards
 • Grammar Practice Book
 • Posters
 • Pupil’s Book
 • Teacher’s Book
 • Teacher’s Guide & Webcode Pack
 • Workbook

Spark është një kurs i ri prej katër nivelsh për personat që janë duke studiuar anglisht në nivelin fillestar deri në nivelin mesatar. Çdo nivel përmban 8 module dhe është dizenjuar që të zhvillohet në 80 orë mësimore.

Komponentet:

 • Student's Book (+ ieBook)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Pack
 • Workbook
 • Workbook (+ ieBook)
 • Grammar Book - English Edition
 • Grammar Book Key - English Edition
 • Grammar Test Booklet - English Edition for Spark 1, 2 & 3!
 • Teacher's Resource Pack & Tests
 • Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
 • Test Booklet
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • My Language Portfolio
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook 

Access është një kurs prej 4 nivelesh i dizenjuar për personat që janë duke mësuar anglisht nga niveli fillestar deri në nivelin mesatar. Çdo nivel përmban 10 module dhe është dizenjuar që të zhvillohet në 80 orë mësimore.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Student's Audio CD)
 • Student's Book (+ Student's Audio CD & Grammar Book)
 • Student's Book (+ ieBook) - The Fisherman & the Fish Story - Lower Level!
 • Student's Book (+ ieBook) - Robin Hood Story - Upper Level!
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Pack
 • Workbook
 • Workbook (+ ieBook) - Robin Hood Story - Upper Level!
 • Grammar Book - English Edition
 • Grammar Book Key
 • Grammar Test Booklet - for Access 1-4
 • Teacher's Resource Pack & Tests
 • Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
 • Test Booklet
 • Student's Audio CD
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • My Language Portfolio
 • Interactive Whiteboard Software - The Fisherman & the Fish Story - Lower Level!
 • Interactive Whiteboard Software - Robin Hood Story - Upper Level!
 • ieBook - The Fisherman & the Fish Story - Lower Level!
 • ieBook - Robin Hood Story - Upper Level!

Një kurs me këmbët në tokë për të motivuar studentët adoleshentë.

Motivate! Është një kurs prej katër nivelesh i mirë-balancuar për studentët e nëntë-vjeçares. Motivate përmban një përqasje të mirëllogaritur në mësimdhënien e gramatikës, fjalorit, shqiptimit si edhe të katër aftësive, me një theksim në aftësitë e përziera. Çdo libër studenti vjen me një liber dixhital në një DVD-ROM.

Komponentet:

 • IWB DVD-ROM
 • Student’s Book Pack
 • Teacher’s Book Pack
 • Workbook Pack

Një kurs frymëzues për adoleshentët.

New Inspiration e vazhdon suksesin e serive  Inspiration si edhe e sjell atë me përmbajtje të kohës, të re dhe të freskët. Ky kurs prej katër nivelesh i dërgon adoleshentët nga niveli fillestar në atë mesatar, duke evoluar gradualisht me studentët si edhe duke reflektuar nevojat dhe interesa e tyret në ndryshim. Seritë e reja kanë një përqasje të bazuar më shumë në detyra duke inkurajuar studentët që të fokusohen në reagimet e tyre personale karshi temave dhe teksteve, një  dizenjo e kohës dhe e përmirësuar, që përmban foto të reja dhe punë arti si edhe tregime fotografike të kohës. Ka një focus në diferencimin për klasat me aftësi të përziera, duke përfshirë shtrirjen e aktiviteteve në çdo mësim, fjalëformimin si edhe një theks më të madh në pavarësinë e studentit dhe vetëvlerësimit.

Komponentet:

 • Interactive Classroom
 • Practice Online
 • Student’s Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Test CD
 • Class Audio CD

 

Një kurs i gjallërueshëm për moshat e ndërmjetme.

Hot Spot është fokusuar në grupmoshën e ndërmjetme, duke lidhur hapësirën boshe ndërmjet nivelit mbi-fillor dhe atij 9-vjeçar. Hot Spot nxjerr maksimumin e identitetit në rritje të adoleshentëve të rinj nëpërmjet teksteve dhe tregimeve motivuese, ilustrimeve gjallëruese dhe fotografi që e bëjnë të nxënët sa më real. Çdo libër përmban shtatë module të bazuara tematike, secila e krijuar në tre mësime dyfaqëshe, një seksion përsëritjeje si edhe një mësim aftësish  Ekstra Speciale të Integruara. Kursi pason një program transparent mësimi gramatike duke ruajtur një balance me të lexuarit, të shkruajturit dhe të dëgjuarit në çdo mësim. Në çdo moment studentët inkurajohen që të personalizojnë dhe praktikojnë aftësitë e tyre të të folurit.

Komponentet:

 • Student’s Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD- ROM
 • Class Presentation Software
 • Tests

Gateway është kurs anglishteje i përgjithshëm prej pesë nivelesh i pasur akademikisht, I dizenjuar për të udhëhequr studentët adoleshentë drejt suksesit për provimet e lirimit ose të pranimit në universitet si edhe ti pregatisë ata për universitet dhe botën e punës.

 Komponentet:

 • Student’s Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • Class Presentation Software
 • Online Extra Practice
 • Supplementary Material
 • Tests

Tempo është një kurs prej tre nivelesh për adoleshentët e rinj duke ofruar anglishte të natyrshme reale. Programi mësimor është zhvilluar në përputhje me Kuadrin e Përbashkët të referencave për Gjuhët dhe tregimet dhe tematikat reflektojnë zhvillimin vetjak të studentit. Gjendet një element i fortë visual që ta bëjë materialin të arritshëm dhe motivues, ndërsa programi mësimor i shumë anshëm sigurohet që studentët të kenë një themel të fortë në gramatikë, fjalor, komunikim, aftësitë si edhe kulturën.

Komponentet:

 • Student’s Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio CDs
 • CD-ROM
 • IWB-CD-ROM

Upload është një kurs i një niveli sekondar për personat që janë duke mësuar anglisht në nivelin fillestar. Seritë përmbajnë të nxënit aktiv të gjuhës angleze me një varietet tematikash gjallëruese të prezantuara në katër module të motivuara.

Komponentet:

 • Student's Book & Workbook (+ ieBook)
 • Teacher's Book
 • Test Booklet CD-ROM
 • Class Audio CD
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook 

Prime Time është një seri prej katër kursesh për të rinjtë ose të rriturit që janë duke mësuar gjuhën angleze nga niveli fillestar deri në nivelin mbi-mesatar. Seritë kombinojnë të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet tematikash gjallëruese të prezantuar në module të tematike.

Komponentet:

 • Student's Book (+ ieBook)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Pack
 • Workbook & Grammar Book
 • Teacher's Resource Pack CD-ROM
 • Student's Audio CDs (set of 2)
 • Class Audio CDs (set of 4)
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook 

On Screen është një seri prej tre kursesh për personat që janë duke mësuar anglisht nga niveli mesatar deri në nivelin mbi-mesatar. Seritë kombinojnë të nxënit aktiv të gjuhës angleze me një varietet tematikash gjallëruese të prezantuara në module tematike.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Writing Book & ieBook)
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Writing Book & Writing Book Key)
 • Workbook & Grammar Book
 • Writing Book
 • Writing Book Key
 • Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
 • Test Booklet
 • Student's Audio CDs (set of 2)
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook 

Click On është një kurs prej pesë nivelesh  dhe përmban pesë module çdonjëri për personat që janë duke mësuar anglisht nga një nivel total fillestar deri në nivelin mesatar. Me ngjyra të plota, kursi kombinon të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet tematikash gjallëruese të prezantuara në orë mësimore tematike. Programi mësimor i mirëorganizuar i tij promovon zhvillimin gradual të të katër aftësive gjuhësore që ju nevojiten personave që të komunikojnë efektivisht në gjuhën angleze. Afrimi ndër-kulturor i kursit stimulon interesin e nxënësve duke u fokusuar në motivimin e tyre nëpërmjet temave të përzgjedhura me shumë kujdes. Libri i studentit si edhe libri i punës janë dizenjuar që të zhvillohen afërsisht nga 80 deri në 100 orë mësimore për çdo nivel.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Student's Audio CD)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Workbook
 • Workbook (Teacher's - overprinted)
 • Workbook Key
 • Workbook Audio CD
 • Test Booklet
 • Student's Audio CD
 • Class Audio CDs (set of 2)
 • Listening Tests Audio CD - for Click On Starter, 1 & 2

Blockbuster është dizenjuar për nxënësit që janë duke mësuar anglisht nga niveli fillestar deri në niveli mesatar. Seritë pasojnë principet e Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencave për Gjuhët si edhe kombinojnë të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet temash gjallëruese të prezantuara në module tematike.

 

Komponentet:

 • Student's Book (+ Student's Audio CD)
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Board Games & Posters)
 • Workbook & Grammar Book
 • Workbook
 • Test Booklet
 • Test Booklet CD-ROM
 • Student's Audio CD
 • Class Audio CDs (set of 4)
 • My Language Portfolio
 • CD-ROM
 • DVD-ROM 

Seria Enterprise është dizenjuar për personat që mësojnë anglisht në nivelin sekondar.

Enterprise 1 dhe Enterprise 2 përmbajnë katër module dhe janë dizenjuar për personat që mësojnë anglisht në nivelin e hershëm sekondar. Kursi fokusohet në zhvillimin gradual të katër aftësive gjuhësore – të dëgjuarit, të lexuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Libri i studentit si edhe libri i punës janë dizenjuar që të zhvillohen afërsisht nga 80 deri në 90 orë mësimore

 

Komponentet:

 • Student's Book (+ Student's Audio CD)
 • Teacher's Book
 • Workbook
 • Grammar Book - English Edition
 • Grammar Book (Teacher's) - English Edition
 • Test Booklet with Key
 • Student's Audio CD
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC 

Seria është dizenjuar posaçërisht për studentët nga nivel total fillestar deri në nivelin mesatar. Çdo libër përmban pesë module dhe siguron pregatitje sistematike në katër aftësitë gjuhësore – të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruajturit, të kërkuara në këto nivele. Libri i studentit dhe libri i punës janë dizenjuar për tu zhvilluar afërsisht nga 60 deri në 80 orë mësimore.

Libri i punës për Upstream fillestar deri në para-mesatar përmbajnë seksionet e Fjalorit, Gramatikës Komunikimit, të Lexuarit, të Dëgjuarit dhe të Shkruajturit me një larmishmëri detyrash motivuese dhe ushtrimesh të vlefshme po ashtu edhe skriptet e ushtrimeve të të dëgjuarit.

Librat e Mësuesit për librat e studentëve përmbajnë hap pas hapi shënime mësimdhënieje, ide ekstra për aktivitetet opsionale si edhe çelësin e plotë të ushtrimeve në librin e studentit. Libri i testeve përmban teste vlerësimesh të fotokopjueshme po ashtu edhe një test semestral dhe test përfundimtar duke i lejuar mësuesit të vlerësojë progresin e studentëve gjatë gjithë kursit.

Seria është dizenjuar posaçërisht për studentët nga niveli mesatar deri në Proficiency. Çdo libër përmban pesë module si edhe siguron një pregatitje sistematike në të katër aftësitë gjuhësore – të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruajturit, të gjitha të kërkuara në këto nivele. Libri i studentit si edhe libri  i punës janë dizenjuar që të zhvillohen afërsisht nga 100 deri në 120 orë mësimore.

Librat e punës për Upstream të nivelit Mesatar deri në nivelin Proficiency përmbajnë dhjetë mësime të motivuara me një varietet detyrash reale dhe sfiduese si edhe ushtrime të ndara në seksione të qarta për Fjalorin, Gramatikën, të Dëgjuarit, të Folurit dhe të Shkruajturit po ashtu edhe skriptet e të gjithë ushtrimeve të të Dëgjuarit.

Libri i punës për Upstream të nivelit mesatar përmban dy pjesë. Pjesa A përmban seksionet e Fjalorit, Gramatikës, Komunikimit, të Lexuarit, të Dëgjuarit dhe të Shkruajturit me një varietet detyrash motivuese si edhe ushtrimesh të vlefshme. Pjesa B është një supplement i kompletuar gramatikor, që përmban një prezantim të qartë të teorisë si edhe praktikë sistematike të gramatikës së trajtuar brenda kursit.

Librat e Mësuesit për librat e Studentëve përmbajnë hap pas hapi shënime mësimdhënieje, ide ekstra për aktivitete opsionale, çelësin e plotë të ushtrimeve në librat e studentit si edhe skriptet e ushtrimeve të të dëgjuarit.Librat e Mësuesit për librat e Punës përmbajnë përgjigjet e mbishkruajtura në faqet përkatëse të librave të Punë të Studentit.

 Libri i testeve përmban teste vlerësimesh të fotokopjueshme po ashtu edhe një test semestral dhe test përfundimtar duke i lejuar mësuesit të vlerësojë progresin e studentëve gjatë gjithë kursit

 

Komponentet:

 • Student's Book (+ Student's Audio CD)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Book (+ Test Booklet CD-ROM)
 • Workbook
 • Workbook (Teacher's - overprinted)
 • Workbook Key
 • Test Booklet with Key
 • Test Booklet CD-ROM
 • DVD Activity Book
 • Student's Audio CD
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • My Language Portfolio
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC
 • Interactive Whiteboard Software 

Forum është një kurs sekondar modular për personat që mësojnë anglisht në nivelin mbi-mesatar (niveli B2 sipas CEF). Kursi kombinon të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet temash gjallëruese në module të motivuara. Bazuar në kërkimet e kryera për seritë Ëishes, Forum i pregatit studentët për provimet Cambridge ESOL, FCE po ashtu edhe provime të tjera të këtij niveli.

 

Komponentet:

Student's Book (+ ieBook)
Teacher's Book
Workbook
Test Booklet - for Forum 1 & 2
Class Audio CDs (Student's Book & Workbook - set of 6)
Interactive Whiteboard Software
ieBook 

Wishes B2.1 është një kurs sekondar modular për personat që mësojnë gjuhën angleze në nivelin mbi-mesatar (niveli B2.2 sipas CEF). Kursi kombinon të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet temash gjallëruese në module të motivuara si edhe i pregatit studentët për provimet Cambridege ESOL, FCE ashtu edhe për provime të tjera të këtij niveli.

Wishes B2.2 është një kurs sekondar modular për personat që mësojnë gjuhën angleze në nivelin mbi-mesatar (niveli B2.2 sipas CEF). Kursi kombinon të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet temash gjallëruese në module të motivuara si edhe i pregatit studentët për provimet Cambridege ESOL, FCE ashtu edhe për provime të tjera të këtij niveli.

 

Komponentet:

 • Student's Book (+ ieBook)
 • Teacher's Book (overprinted)
 • Workbook
 • Workbook (+ ieBook)
 • Workbook (Teacher's - overprinted)
 • Workbook Audio CDs (set of 4)
 • Test Booklet
 • Class Audio CDs (set of 5)
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook 

I pasur me informacion, i mbushur me përmbajtje të përfshirë intelektualisht, Global u siguron studentëve të mësojnë nëpërmjet anglishtes dhe rreth anglishtes në formën më ndërkombëtare të sajë.

Global është një kurs i vërtetë multimedial me një varietet komponentësh dixhital totalisht të integruar në strukturën e tijë. Librat e printuar me shumë stil janë pasqyruar nga versione dixhitale për tabela interactive.Libri i punës elektronik u siguron studentëve që të marrin kontrollin e proçesit të të nxënit sipas ritmit të tyre, kudo dhe kurdo që atyre u përshtatet. Të gjitha këto tipare kombinojnë që tu sigurojnë të dyve, mësuesit dhe nxënësit më të mirën e gjithë botës.

Komponentet:

 • Student’s Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • Class Presentation Software
 • eWorkbook

Mësimdhënia e thjeshtuar.

Straightforëard është një kurs i plotë aanglishteje të përgjithshme prej gjashtë nivelesh. Ideal për mësuesit që janë duke parë për një kurs për të rritur lehtësisht të përdorshëmdhe fleksibël. Ai siguron përqasjen më të përshtatëshme metodologjike karshi çfarë është duke u mësuar duke rezultuar në balancing perfekt të aftësive dhe punës me gjuhën.

Për praktikë ekstra online për studentët tuaj hidh një sy burimit të ri në Straightforward Practice Online. Këto dy kurse online sigurojnë burime të dizenjuara me kujdes për të mbështetur Straightforëard para-mesatar si edhe Straighforëard mesatar.

Komponentet:

 • Student’s Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • Class Presentation Software
 • Online Extra Practice

Krijuar nga mësuesit për mësuesit.

New Inside Out merr të gjitha aspektet më të mira të serive origjinale, duke përfshirë këtu edhe theksimin mbi personalizimin dhe kuptimin si edhe shton një sërë karakteristikash të reja.

Sue Kay dhe Vaughan Jones janë kthyer prapë në klasë për të shkruajtur këtë edicion të ri, duke punuar me mësuesit dhe studentët për të zbuluar ekzaktësisht çfarë funksionon në botën reale. Tashmë një kurs i plotë prej gjashtë nivelesh, ai është një nga kurset e përgjithshme të gjuhës angleze më ngacmuese dhe  të përshtatëshme.

Strukturimi i ushtrimeve të personalizuara të të nxënit do të thotë që gjithçka është e integruar: gramatika, gjuha, aftësitë e të folurit dhe të shkruajturit të gjitha lidhen së bashku. Mësuesit mund të kenë akses në një pasuri materialesh dhe idesh që e bëjnë gjuhën angleze frymëzuese për të dhënë mësim dhe për të nxënë.

Konponentet:

 • Student’s Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • Class Presentation Software
 • DVD Video
 • Online Extra Practice
 • Content for LMS/VLE

Një kurs fleksibël i përgjithshëm për të rriturit dhe të rinjtë.

Move, ndërmerr një përqasje të bazuar në zbulim karshi leksikut dhe gramatikës, me një theks në përvetësimin e  gjuhës së komunikimit dhe praktikës. Çdo nga tre modulet e bazuara tematike për nivel përmbajnë 15 orë materiali bërthamë dhe mund të zgjerohet lehtësisht duke përdorur materialet shtesë në librin e mësuesit si edhe në CD-ROM. Kjo e bën Move kursin ideal për përdorim në kurse të shkurtra intensive po ashtu edhe në kurse më të gjata me orë mësimdhënieje më të pakta.

Components

 • Student’s Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD.DVD-ROM

 

 

Grammarway është një seri prej katër librash gramatikorë me plotë ngjyra. Nxënësit e anglishtes nga niveli fillestar në atë mesatar mund të praktikojnë në mënyrë sistematike si edhe të përsërisin strukturat e gramatikës së gjuhës angleze. Seria mund të përdoret për të mbështetur çdo libër kryesor kursesh në nivel sekondar si edhe është i përshtatshëm për vetë studim dhe përdorim në klasë.

 

Komponentet:

 • Teacher's Book
 • Picture Flashcards 

 

Grammar Targets 1 ju jep studentëve të nivelit fillestar shpjegime të qarta si edhe praktikë të gramatikës së gjuhës angleze.

Grammar Targets 2 ju jep studentëve të nivelit elementar shpjegime të qarta si edhe praktikë të gramatikës së gjuhës angleze.

Grammar Targets 3 ju jep studentëve të nivelit para mesatar shpjegime të qarta si edhe praktikë të gramatikës së gjuhës angleze.   

                                                                                 

Komponentet:

 • Key 

Librat gramatikorë Access 1-4 janë plotë ngjyra dhe përmbajnë teori dhe shembuj të të gjitha strukturave gramatikore të shpjeguara. Ushtrimet praktike ju japing studentëve shancin që të praktikojnë strukturat gramatikore dhe detyrat e të folurit dhe të shkruajturit përforcojnë aftësinë e studentëve që të përdorin strukturat gramatikore. Seksionet e eksplorimit të gramatikës si edhe mësimet e përsëritjes ju ofrojnë studentëve shancin që të përsërisin strukturat e studjuara më parë. Librat mund të përdoren si një supplement i serisë Access ose çdo kursi tjetër të të njëjtit nivel.

 

Komponentet:

 • Grammar key
 • Grammar Test Booklet

Librat Gramatikorë Spark 1-4 përmbajnë teori  edhe ushtrime të klasifikuara për studentët që të praktikojnë strukturat gramatikore të prezantuara. Seksionet e eksplorimit gramatikor dhe mësimet e përsëritjeve ju ofrojnë studentëve shancin që të përsërisin strukturat e studiuara më parë. Librat mund të përdoren si supplement i serisë Spark ose i kurseve të tjera të të njëjtit nivel.

 

Komponentet:

 • Grammar Book Key
 • Grammar Test Booklet

Librat gramatikorë Enterprise 1-4 përmbajnë shpjegime të thjeshta e të qarta si edhe shembuj të të gjitha strukturave gramatikore të prezantuara po ashtu edhe  një varietet ushtrimesh stimuluese. Çdo mësim përfundon me një seksion përsëritjeje. Në fund të çdo libri ka teste progresi për studentët për të përsëritur strukturat gramatikore të shpjeguara. Librat mund të përdoren si supplement i serisë Enterprise ose çdo lloj kursi tjetër i të njëjtit nivel.

 

Komponentet:

 • Grammar Book Teacher’s
 • Test Booklet with key

FCE Use of English 1 – I rishikuar ka si synim studentët të cilët janë duke u pregatitur për këtë provim po ashtu edhe provime të tjera të të njëjtit nivel vështirësie.

FCE Use of English 2 – I rishikuar ka si synim studentët të cilët janë duke u pregatitur për këtë provim po ashtu edhe provime të tjera të të njëjtit nivel vështirësie.

 

Komponentet:

 • TeachTeacher's Book (overprinted) - Revised Edition!s
 • Interactive Whiteboard Software - Revised Edition!

CPE Use of English synohet te studentët e nivelit të avancuar të gjuhës angleze të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë aftësitë e tyre në fushat e vështira të strukturave dhe përdorimit gramatikor. Prezantim i qartë i të gjitha pikave gramatikore që kanë të bëjnë me CPE Use of English (ushtrime në përdorimin e gjuhës angleze si edhe leximit) pasohet nga ushtrime, aktivitete konsolidimi si edhe teste praktike të përdorimit të gjuhës në të njëjtin format si ato të CPE Use of English. Libri, i dizenjuar për përdorim klase ose individual, synon që të pregatisë studentët për provimet e CPE-së po ashtu edhe provime të tjera të të njëjtit nivel vështirësie.

 

Komponentet:

 • Teacher's Book (overprinted) 

Një linjë librash për studentët që janë duke u pregatitur për provimet e gjuës angleze.

Ky set librash pune është një ndihmë e paçmueshme i dizenjuar që të ndihmojë studentët të pregatiten për provimet e tyre në gjuhën angleze. Çdo libër ka një varietet aktivitetesh të ndryshme që të ndihmojë të ndërtojë, përmirësojë si edhe të përsërisë fjalorin e anglishtes i cili ka lidhje me provimin e zgjedhur.

Seria mbulon fjalorin që do tju nevojitet studentëve për gjashtë nga testet kryesore të anglishtes po ashtu edhe anglishten akademike.

 

Komponentet

 • Workbook
 • Supplementary material

Aftësitë e komunikimit të botës reale.

Communicate është një kurs komunikimi prej dy librash i shkruajtur veçanërisht që të përmirësojë aftësitë e të dëgjuarit dhe të të folurit nëpërmjet aktiviteteve të prezantuara në video, të synuara për studentët e gjuhës angleze në nivelin B1. Të gjitha videot janë ndërtuar që tu sigurojnë studentëve praktikën më të mirë në sfidat që ata do të përballen në komunikimin e jetës së përditshme.

Kursi mbulon fusha si për shembull gjuha angleze në sferën personale, gjuha angleze në punë, anglishtja akademike si edhe anglishtja në një kontekst public ose social.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • CD/DVD-ROM
 • DVD Video

Zhvillimi i aftësive kryesore për sukses akademik.

Çdo student ka nevojë për aftësi shumë të mira të lexuari, të shkruajturi, të dëgjuari dhe të foluri me qëllim që të ketë suksesin e nivelit akademik. Skillful fokusohet në çdo nga këto aftësi për të dhënë prezantim, praktikë të menjëhershme dhe shkrirje totale në atë aftësi gjuhësore. Ai u ofron studentëve shancin që të zhvillojë aftësitë gjuhësore duke i prezantuar ata me ide nga bota e ditëve të sotme ndërsa janë duke ndërtuar aftësitë e mendimit kritik të cilat janë vitale për suksesin akademik.

Skillful është një kurs i ri prej pesë nivelesh duke i çuar studentët nga niveli bazë në atë të avancuar. Çdo nivel përfshin një libër kursi të Dëgjuarit & të Folurit dhe të Lexuarit & të Shkruajturit të cilët plotësojnë njëri-tjetrin përmes temave dhe tipareve paralele. Skillful jo vetëm që siguron mjetet për sukses akademik por gjithashtu krijon një mjedis të nxëni interaktiv i cili inkurajon debatin e studentit.

Components

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • Digibook

Siguron mjetet themelore të kërkuara për të shkruajturit në kontekste akademike.

Seria e shkrimit Macmillan ju jep studentëve hap pas hapi udhëheqje dhe praktikë në shkrimin e anglishtes amerikane në një kontekst akademik. Ai u siguron studentëve të cilët kanë pakë eksperiencë të të shkruajturit akademik mjetet themelore që kërkohen duke përfshirë këtu: stuhi mendimesh, shkrimin i teksteve të shkurtra dhe të gjata si edhe ndarjen e produktit të përfunduar me pjesën tjetër të klasës.

Components

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book

Speaking of Speech i bën prezantimet të lehta për mësuesit dhe nxënësit.

Studentët ndihmohen që të bëjnë përmirësime të shpejta dhe të dukshme si edhe të fitojnë besimin në vetvete. Ky kurs zbaton një përqasje hap pas hapi karshi kryerjes së fjalimeve si edhe dhënies së prezantimeve.

 

Components

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • CD/DVD-ROM

Libra praktike gramatike dhe fjalori, idealë për vetë studim.

Kjo seri shumë popullore dhe serioze tashmë është në dispozicion në botime të përditësuara. Një përqasje e detajuar me gramatikën e gjuhës angleze dhe fjalorin, ky është një kombinim prej dy librash, me gramatikën e prezantuar qartësisht në gjysmën e parë, dhe futjen e  fjalorit ofruar në gjysmën e dytë. Ajo është një seri e detajuar dhe gjithëpërfshirëse e cila garanton besimin e studentëve me gjuhën përgjatë niveleve progresivë.

 

Components

 • Student’s Book/Course Book
 • Workbook
 • CD/DVD-ROM

Një seri praktike gramatike ndërkurrikulare prej tre nivelesh.

Prezantojmë Macmillan English Grammar In Context, një seri praktike gramatike prej tre nivelesh të cilat bëjnë një diferencë. Duke inkorporuar shembuj kontekstual në aktivitetet e praktikës së gramatikës, Macmillan English Grammar In Context është një libër gramatikor i cili mund të përdoret në klasë dhe për vetë studim.

 

Components

Student’s Book/Course Book
CD/DVD-ROM
Supplementary material

Një seri moderne praktike gramatike dhe fjalori prej tre nivelesh.

Një seri moderne prej tre nivelesh e cila fokusohet në fjalor dhe gramatikë, ideale për studentët e nivelit, mesatar, mbi-mesatar ose atë të avancuar. Programet mësimore të përditësuara bazohen në nivelet B1, B2, C1 & C2 të Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencave dhe ushtrimet janë të ingranuara në drejtim të detyrave për provimin e përshtatshëm në çdo nivel. Këta janë librat idealë të praktikës së gramatikës për studentët të cilët janë duke u pregatitur për provimet e tyre.

 

 

Components:

 • Student’s Book/Course Book

Practice Tests for Michigan ECC 1 ofron praktikë thelbësore për ata që janë duke u pregatitur për këtë provim.

Libri përmban:

 • 5 teste të plotë
 • Një seksion prezantues që përmban informacion rreth provimit si edhe një përshkrim të detajuar të çdo seksioni të provimit
 • 5 teste të të folurit

Libri shoqërohet nga 3 audio CD që përmbajnë material për seksionin e dëgjimit. Libri i mësuesit përmban përgjigjet e printuara në faqet përkatëse të librit të studentit po ashtu edhe udhzime për mësuesin dhe skriptet e kasetave të të gjitha seksioneve të dëgjimit.

 

Komponent:

 • Teacher's Book (overprinted)
 • Class Audio CDs (set of 3) 

Practice Tests for the Michigan ECCE 2 ofron praktikë thelbësore për ata që janë duke u pregatitur për këtë provim.

Libri përmban:

 • 5 teste të plotë
 • Një seksion prezantues që përmban informacion rreth provimit si edhe një përshkrim të detajuar të çdo seksioni të provimit
 • 5 teste të të folurit

Libri shoqërohet nga 3 audio CD që përmbajnë material për seksionin e dëgjimit. Libri i mësuesit përmban përgjigjet e printuara në faqet përkatëse të librit të studentit po ashtu edhe direktiva për mësuesin dhe skriptet e kasetave të të gjitha seksioneve të dëgjimit.

 

Komponent:

 • Teacher's Book (overprinted)
 • Class Audio CDs (set of 3) 

Practice Tests for the Michigan ECCE 3 ofron praktikë thelbësore për ata që janë duke u pregatitur për këtë provim.

Libri përmban:

 • 5 teste të plotë
 • Një seksion prezantues që përmban informacion rreth provimit si edhe një përshkrim të detajuar të çdo seksioni të provimit
 • 5 teste të të folurit

Libri shoqërohet nga 3 audio CD që përmbajnë material për seksionin e dëgjimit. Libri i mësuesit përmban përgjigjet e printuara në faqet përkatëse të librit të studentit po ashtu edhe direktiva për mësuesin dhe skriptet e kasetave të të gjitha seksioneve të dëgjimit.

 

Components

 • Teacher's Book (overprinted)
 • Class Audio CDs (set of 3) 

ECPE Tests Michigan Proficiency ofron praktikë thelbësore për ata që janë duke u pregatitur për këtë provim.

Libri përmban:

 • Një seksion prezantues që përmban informacion të detajuar rreth provimit, duke përfshirë shembuj të komponentëve gjuhësorë që testohen dhe si shfaqen ato në provim. Instruksione të plota janë gjithashtu të përfshira.
 • 10 teste të plotë.

 

Komponentet:

 • Key
 • Class Audio CDs (set of 5) 

ECPE Tests Michigan Proficiency 2 ofron praktikë thelbësore për ata që janë duke u pregatitur për këtë provim.

Libri përmban:

Një seksion prezantues që përmban informacion të detajuar rreth provimit, duke përfshirë shembuj të komponentëve gjuhësorë që testohen dhe si shfaqen ato në provim. Instruksione të plota janë gjithashtu të përfshira.
10 teste të plotë.

Komponentet:

 • Key
 • Class Audio CDs (set of 4) 

ECPE Tests Michigan Proficiency 3 ofron praktikë thelbësore për ata që janë duke u pregatitur për këtë provim.

Libri përmban:

 • Një seksion prezantues që përmban informacion të detajuar rreth provimit, duke përfshirë shembuj të komponentëve gjuhësorë që testohen dhe si shfaqen ato në provim. Instruksione të plota janë gjithashtu të përfshira.
 • 10 teste finalë të plotë.

 

Komponentet:

 • Key
 • Class Audio CDs (set of 5) 

Libri Stars & Stripes for the Michigan ECCE synon nxënësit e nivelit mbi-mesatar që do të japin provimin ECCE të Michigan-it.

Tiparet kyçe:

tekste autentike leximi dhe dëgjimi  të bazuara në tematikë, të ndjekura nga detyra tip provimi.
Ushtrime leksikore që praktikojnë dhe aktivizojnë fjalorin po ashtu edhe kolokacionet, parafjalët si edhe shprehjet frazale.

Një varietet detyrash dëgjimi dhe të folurit që përforëcojnë aftësitë që nevojiten për provimin.
Seksionet gramatikore që mbulojnë të gjitha hapësirat kryesore gramatikore, plus një shtojcë gramatikore.
Seksione praktike provimi, që shërbejnë për të praktikuar fjalorin dhe gramatikën gjatë gjithë librit.
Analiza të detajuara kompozicioni si edhe modele për të gjitha tipet detyrave të shkrimit të vendosura për provimin e ECCE-së.

Komponentet:

 • Teacher's Book (overprinted)
 • Skills Builder
 • Skills Builder (Teacher's - overprinted)
 • Skills Builder Class Audio CDs (set of 3)
 • Test Booklet
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • Interactive Whiteboard Software 

Libri Stars & Stripes for the Michigan ECPE synon nxënësit e nivelit proficiency që do të japin provimin ECPE të Michigan-it.Kursi ndjek principet e nivelit C2 sipas Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencave.

Tiparet kyçe:

 • tekste autentike leximi  të ndjekura nga detyra tip provimi.
 • Ushtrime leksikore që praktikojnë dhe aktivizojnë fjalorin po ashtu edhe kolokacionet, parafjalët si edhe shprehjet frazale.
 • Një varietet detyrash dëgjimi dhe të folurit që përforëcojnë aftësitë që nevojiten për provimin.
 • Seksionet gramatikore që mbulojnë të gjitha hapësirat kryesore gramatikore, plus një shtojcë gramatikore.
 • Seksione praktike provimi, që shërbejnë për të praktikuar fjalorin, gramatikën, leximin, të folurit dhe të dëgjuarit gjatë gjithë librit.
 • Analiza të detajuara kompozicioni si edhe modele për të gjitha tipet detyrave të shkrimit të vendosura për provimin e ECPE-së.

 

 

Kompnentet:

 • Teacher's Book (overprinted)
 • Skills Builder
 • Skills Builder (Teacher's - overprinted)
 • Skills Builder Class Audio CD CD1
 • Skills Builder Class Audio CD CD2
 • Skills Builder Class Audio CD CD3
 • Test Booklet
 • Class Audio CDs (set of 6)
 • Interactive Whiteboard Software

 

Kjo është një seri prej tre nivelesh për fëmijët e nivelit parashkollor dhe fillor. Ajo përmban ninulla popullore tradicionale. Çdo rimë ndiqet nga një tregim i cili cakton skenën si edhe prezanton gjuhën kryesore të rimës. Si rezultat i kësaj, fëmijët do të jenë në gjendje jo vetëm që të këndojnë këngë  ninulla tradicionale, por gjithashtu që të lidhin tregimet humoristike me çdo njërën prej tyre.

Komponentet:

 • Story Book (+ Audio CD & DVD Video PAL)
 • Story Book (+ Audio CD & DVD Video NTSC)
 • Big Story Book
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Story Book, Audio CD & DVD Video PAL)
 • Teacher's Book (+ Story Book, Audio CD & DVD Video NTSC)
 • Audio CD
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC 

Tregimi I mirënjohur I cili tregon se si ndihma ndonjëherë mund të vijë nga burime të papritura.

Storytime Readers është një seri librash me tregime në mënyrë të tillë që të sigurojnë praktikë leximi të lehtë dhe të pëlqyeshme. Ata janë klasifikuar në tre etapa dhe janë shkruajtur në një mënyrë të tillë që do ti ndihmojnë mësuesit që ti përdorin atsi pjesë dramatizimi, duke siguruar kështu një prezantim të hershëm me dramatizimin si një mjet të nxëni.

Storytime Readers tregon përralla rreth miqësisë, besimit, besnikërisë së familjes, mirësisë dhe dashurisë, duke përdorur ilustrime shumë ngjyrëshe, regjistrime dramatizimi audio si edhe animime përfshirëse që të stimulojnë imagjinatën e fëmijëve si edhe ti inkurajojnë ata që të eksplorojnë botën e mrekullueshme të gjuhës angleze nëpërmjet letërsisë, poezisë dhe dramës.

Komponentet:

 • Pupil's Book (+ multi-ROM PAL)
 • Pupil's Book (+ multi-ROM NTSC)
 • Teacher's Edition
 • Teacher's Edition (+ multi-ROM PAL)
 • Teacher's Edition (+ multi-ROM NTSC)
 • FunPack (Pupil's Book, Audio CD, DVD Video/DVD-ROM PAL)
 • DVD Video/DVD-ROM PAL (DVD Case)
 • multi-ROM (Audio CD / DVD Video & DVD-ROM PAL)
 • multi-ROM (Audio CD / DVD Video & DVD-ROM NTSC) 

Macmillan English Dictionary botimi i 2-të.

Botimi i 2-të i fjalorit të gjuhës angleze Macmillan tashmë përmban një pasuri materialesh të reja, ndërsa i ndërtuar mbi tiparet inovuese që i akorduan atij dy çmime prestigjoze. Duke identifikuar me të kuqe 7500 fjalët më të rëndësishme që një person i nivelit të avancuar ka nevojë, fjalori i gjuhës angleze Macmillan i ndihmon studentët që tju sigurojë besimin dhe aftësinë që të shkruajnë dhe flasin anglishte të saktë.

Ky botim i ri ju ofron nxënësve një furnizim të pasur ndihme për shkrimin, me kutitë “bëhe siç duhet”  në të gjithë fjalorin për saktësi dhe 50 faqe seksioni “përmirëso aftësitë e të shkruajturit” për rrjedhshmëri.

Komponentet:

 • CD/DVD-ROM
 • Dictionary

Macmillan Study Dictionary

Fjalori i Studimit dyngjyrësh Macmillan është i mbushur me fjalë të programeve mësimore, i përshtatshëm për studentët parauniversitar dhe universitar të cilët studiojnë lëndët kurrikulare në gjuhën angleze. Ai përmban mbi 100 000 fjalë, kuptime dhe shprehje.

Duke ndjekur hapat e fjalorit shkollor Macmillan, Fjalori i Studimit është targetuar te studentët më të mëdhenj, me një format më të madh, duke përmbajtur 4000 fjalë kurrikule më shumë dhe më shumë fjalë të përgjithshme, plus një seksion reference në fund. Ai është burimi i plotë i referencës për studentët e këtij niveli si edhe shumë më shumë specific në aspektin kurrikular sesa fjalorët konkurues.

Gjishatshtu ai përmban një seksion studimi që mbulon mbajtjen e shënimeve, shkrimin e eseve, pregatitjen për provime, të shkruajturin jo-formal si edhe letrat dhe email-et formale, prezantimin i CV-ve, shenjat e pikësimit, marrja me të dhënat, ICT, pajisjet letrare si edhe përdorimi i numrave.

Components

 • CD/DVD-ROM
 • Dictionary

Macmillan Collocation Dictionary

Fjalori i kolokacioneve për studentët e nivelit mbi-mesatar në atë të avancuar.

Macmillan Collocation Dictionary është dizenjuar për studentët e nivelit mbi mesatar deri në atë të avancuar që ti ndihmojë ata të shkruajnë anglishte idiomatike të natyrshme. Macmillan Collocation Dictionary është një fjalor dyngjyrësh me kolokacione i cili është fjalori i vetëm i plotë i përmbledhur i kolokacioneve. Ai gjithashtu përfshin shembuj si edhe grupime semantike. Fjalori i kolokacioneve e përfton  informacionin e tij në një koleksion prej dy miliardë fjalësh duke përdorur program të avancuar. Të gjitha fjalët janë zgjedhur dhe redaktuar nga një skuadër eksperte e përbërë nga leksikografët (hartuesit e fjalorëve) më të mirë të mësimdhënies së gjuhës angleze në Mbretërinë e Bashkuar.

Components

 • Dictionary

Macmillan School Dictionary.

Një fjalor dy ngjyrësh për studentët e nivelit mesatar lëndët kurrikulare të të cilëve shpjegohen përmes gjuhës angleze të nivelit mesatar. CD-ROM-i dhe siti fituan Çmimin e Presidentit të Unionit Anglisht Folës në 2004.

Macmillan School Dictionary shpjegon qartësisht dhe saktësisht fjalorin që nevoitet për studim të suksesshëm në çdo lëndë të rëndësishme shkollore. Por çfarë e bën atë unik është hulumtimi që përfshin dizenjon dhe përmbajtjen e tijë, nga këshilla eksperte e mësuesve dhe e hartuesve të programeve mësimore, deri te korpusi unik i kurrikulës së Macmillan-it, një bazë të dhënash kompjuterike prej 20 milion fjalësh që përmbajnë qindra tekste shkollore dhe programe testesh për çdo lëndë, nga bujqësia deri te zoologjia.

Components

 • Supplementary material

Macmillan Essential Dictionary

Një referencë esenciale për klasën dhe shtëpinë,Macmillan Essential Dictionary ofron mbështetje të paçmueshme për ata të cilët dëshirojnë që të shkruajnë dhe flasin gjuhën angleze saktësisht. Ai vazhdon suksesin e Macmillan English Dictionary duke ia përshtatur karakteristikat e tijë unike nevojave të nxënësve të nivelit mesatar.

Fjalori bërthamë që nxënësit e nivelit mesatar kanë nevojë më shumë për anglishten e shkruar dhe të folur është theksuar në ngjyrë të kuqe, shpjeguar në detaje dhe i klasifikuar për shpeshtësi përdorimi. Përkufizime të qarta dhe të thjeshta, menu për navigim të thjeshtë, kuadratet e ndihmës si edhe seksionet e studimit të gjuhës kombinohen që ta bëjnë këtë fjalor jetik për mësimin e gjuhës.

Components

 • CD/DVD-ROM
 • Dictionary

Macmillan Phrasal Verbs Plus

Një fjalor shprehjesh frazale dy ngjyrësh që përmban tipare unike që të ndihmojë studentët të kuptojnë këtë fushë të rëndësishme dhe sfiduese të gjuhës angleze.

Shprehjet frazale më të ndeshura janë theksuar në ngjyrë të kuqe si edhe klasifikuar me yje për të treguar me një shikim sat ë rëndësishme janë ato për tu mësuar nga studentët. Shpjegime të qarta, mijëra shembuj të përmbledhur, menu për navigim të lehtë dhe kuadratet e kolokacioneve e bëjnë Macmillan Phrasal Verbs Plus të lehtë për tu përdorur si edhe një nxitës për anglishten e natyrshme. Tiparet origjinale ekstra ndihmojnë që ta bëjnë këtë një referencë ideale që ti ndihmojë nxënësit të humbasin frikën e tyre karshi shprehjeve frazale dhe të fillojnë ti përdorin ato me besim në vetvete.

Components

 • Dictionary

 

Aviation English është dizenjuar specifikisht nga autorët për tju mësuar aftësitë komunikuese në gjuhën angleze pilotëve, kontrolluesëve të trafikut ajror si edhe ti ndihmojë ata që të arrijnë dhe të ruajnë Nivelin 4 Operacional (tashmë një kërkesë ndërkombëtare e gjuhës vënë në fuqi nga ICAO- Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil). Libri i studentit mbështetet nga një CD-ROM vetëstudimor me animacione ndërvepruese si edhe mbështetje shqiptimi.

Kursi mund të përdoret si një kurs  përfshirës vetëstudimor ose si pjesë e një situate klase. Aviation English ofron rreth 130 orë përmbajtjeje të të nxënit.

Komponentet:

 • Student’s Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM

Një libër absolutisht i domosdoshëm pqr çdo mësues të anglishtes së biznesit, Business Builder është një seri paketash të fotokopjueshme që siguron materiale të shkëlqyera për klasën e anglishtes së biznesit në tre module të ndara. Këto janë ideale për shkak të përdorimit të tyre fleksibël, të përshtatshme për grupe ose individualë të çdo lloj profesioni ose fushe biznesi si edhe si një kurs i plotë ose si supplement.

Çdo modul është në nivelin mesatar por pjesa më dërrmuese e aktiviteteve shtrihen në nivele të tjera.

Gjithë materialet që keni nevojë për të krijuar kursin final të anglishtes për biznes.

Komponentet:

 • Business Builder Modules 1-3
 • Business Builder Modules 4-6
 • Business Builder Modules 7-9

Referenca e e gjuhës së biznesit e gjitha e përfshirë në një si edhe libri i praktikës.

Perfekt për vetëstudim dhe si rrjedhim ideal për studentët e anglishtes së biznesit të cilët kanë jetë të ngarkuar, Business English Handbook siguron nivelin e duhur të sfidës për nivelin e lartë të nxënësve ambicioz.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book

Ndihmon studentët e anglishtes së biznesit që të përmirësojnë aftësitë e tyre të fjalorit dhe gramatikës.

Kjo seri kryen pikërisht atë gjë, titulli i së cilës sugjeron. Ajo siguron gramatikë të kontekstualizuar për studentët e anglishtes së biznesit si edhe fjalor të përshtatshëm të grupuar sipas temës. Titujt janë në dispozicion në nivlin para- mesatar, mesatar, mesatar-mbi-mesatar.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book

Kurs me një çmim të fituar për ‘gjuha angleze për ushtrinë’.

Campaign takon nevojat e gjuhës angleze të personelit ushtarak në operacionet paqeruajtëse ndërkombëtare, asistencës humanitare si edhe ushtrimeve të trajnimeve.

Seritë tona janë të njohura nga dy organizata të dhënies së çmimeve të gjuhës angleze, Unioni Anglishtfolës si edhe nga Këshilli Britanik.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • Dictionary

Një libër klase ose vetëstudimi si edhe paketë CD-je që fokusohet rreth temave dhe strukturave gjuhësore që kërkohen nga pilotët si edhe kontrolluesit e trafikut ajror që janë duke u pregatitur që të sigurojnë kërkesat e nivelit të katërt gjuhësor ICAO (Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil)

Çdo mësim fokusohet në një temë mësimore dhe përmban aktivitete për të praktikuar aftësitë e të folurit dhe të dëgjuarit po ashtu edhe aktivitete për të zhvilluar fjalorin kyç. Detyrat janë të ngjashme me ato të gjetura zakonisht në provimet e anglishtes së aviacionit të cilat e bëjnë atë një pregatitje dhe përsëritje perfekte.

 

Components

 • Workbook

Mbulon linjën e plotë të situatave të zbatimit të ligjit.

Hyrja më e fundit e titujve të linjës Campaign, i dizenjuar që të takojë nevojat e personelit të zbatimit të ligjit, që nga oficerët e doganave deri te punonjësit e policisë. Temat dhe tekstet janë zgjedhur me shumë kujdes nga një varietet kontekstesh të zbatimit të ligjit dhe e gjithë përmbajtja është verifikuar nga oficerët e zbatimit të ligjit nga i gjithë globi, duke përfshirë këtu Gjermaninë, Spanjën dhe Mbretërinë e Bashkuar.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM

Një kurs i anglishtes amerikane për të pregatitur studentët për jetën në punë.

Duke ndihmuar studentët të pregatiten për botën e punës, kjo seri prej dy nivelesh fokusohet në zhvillimin në mënyrë sistematike të aftësive të tyre komunikuese me synimin që ata të rrisin shancet e punësimit të tyre si edhe të kenë besimin në vetvete që të përdorin gjuhën angleze në vendin e punës.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio

 

Get Ready for International Business synon që të bëjë pikërisht atë: Të pregatisë studentët në nivelin e para-shërbimit ose në nivelin e hershëm të hyrjes në punë me anglishten komunikuese operacionale për një mjedis zyre. Ajo siguron anglishte funksionale ndërkombëtare për vendin e punës me një focus të fortë në të dëgjuarit dhe të folurit.

Egziston një lidhje e fortë me provimet e anglishtes për biznes me detyrat dhe praktikën e  TOEIC ose BEC gjatë gjithë kursit.

Ky është një kurs kompakt dhe lehtësisht i arritshëm me rreth 60 orë materialesh për çdo nivel.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio

Tema inteligjente. Zëra autentikë. Një këndvështrim me të vërtetë global.

 I pasur në informacion, i mbushur me përmbajyje intelektuale, Global ju krijon mundësinë studentëve të studiojnë nëpërmjet anglishtes dhe rreth anglishtes në formën e sajë me ndërkombëtare.

Global është një kurs me të vërtetë multimedial me një varietet komponentësh dixhital plotësisht të integruar në strukturën e tij. Librat e kurseve të printuara me stil janë pasqyruar nga versionet dixhitale për tabelat interaktive. Libri elektronik i avancuar jua bën të mundur studentëve që të marrin në kontroll proçesin e tyre të të nxënit sipas ritmit të tyre kurdo dhe kudo që dëshirojnë. Gjithë këto karakteristika kombinohen që tju japin të dyve mësuesit dhe studentëve më të mirën e gjithë botës.

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • Class Presentation Software (IWB)
 • eWorkbook

Kursi i gjuhës angleze për profesionistët.

In Company Second Edition është një kurs me ritëm të shpejtë prej katër nivelesh i anglishtes së biznesit për të rriturit profesionistë të cilët kanë nevojë që të komunikojnë në situate biznesi të jetës së përditëshme. Ai e ka pozicionuar vetveten si kursi i gjuhës angleze për profesionistët për shkak të rezultateve të tijë të menjëherëshme nëpërmjet përmbajtjes së bazuar në tematika, aftësive active si edhe detyrave të jetës reale të cilat kanë lidhje të drejpërdrejtë me zvillimin e përditshëm të jetës së biznesit.

In Company Second Edition nxjerr në pah që studentët kanë nevojë që të shkojnë përtej të folurit rreth punës së tyre në gjuhën angleze – ata kanë nevojë për aftësitë në gjuhën angleze të cilat janë të transferuara menjëherë në rutinën e tyrë ditore. Çdo orë mësimore  është  qëndro i vetëm në korsinë e shpejtësisë  karshi kompetencës në një aftësi të caktuar që do tju nevojitet studentëve në jetën dhe punën e tyre.

Mësuesit e In company Second Edition gjithashtu mbështeten fuqimisht nëpërmjet sitit burimor falas dhe lehtësisht i përdorshëm , i cili përfshin artikuj tematik rregullisht të përditësuara, listën e fjalëve, teste përcaktimi niveli si edhe teste progresi, përgjigjet, kërkim në web si edhe fleta pune shtesë. Ai është patjetër një sit për ta mbajtur shënim.

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • Online Extra Practice
 • Supplementary Material

In Company 3.0 siguron përmbajtje të përditësuar dhe të zgjeruar dhe e ndërton suksesin në botimet e mëparshme, duke e bërë atë kursin e gjuhës angleze favorit për profesionistët e mirënjihur të biznesit. Kursi paraqet material të bazuar në aftësitë e forta dhe  me pritshmëri të menjëhershme dhe të prekshme.Mësimet e shkurtra lehtësisht të arritshme fokusohen në prirjet kyçe të biznesit, aftësive të njerëzve dhe skenareve të përditëshme të jetës së biznesit si edhe demonstron aplikimin praktik të gjuhës funksionale në kontekstet e biznesit.

E re për këtë botim të tretë është një zgjedhje të mësuari online e saktë dhe kompakte për studentët dhe mësuesit. Libri i punës ndërveprues online i jep studentëve shancin për të praktikuar gjuhën online si edhe në lëvizje, dhe mësuesit mund të ndjekin progresin e studentëve nëpërmjet regjistrave automatikë.

Veç kësaj, qëndrat e studentit dhe mësuesit sigurojnë akses të lehtë karshi dëgjimit në klasë, përmbajtje gjithpërfshirëse në video, si edhe material shtesë të të nxënit duke përfshirë këtu burime të fotokopjueshme , teste dhe fleta pune.

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM

Gjuhë, Kulturë dhe Ndjeshmëri.

I shkruajtur me një stil të këndshëm dhe personal, International English for Call Centres përdor shembuj nga situata të jetës reale për të ilustruar problemet e komunikimit të përjetuara nga klientë të Britanisë së Madhe dhe stafit të huaj të qëndrave telefonike. Autorët ofrojnë zgjidhje dhe këshilla të detajuara dhe praktikë se si të përmirësojmë aftësitë e gjuhës angleze dhe informacionin rreth jetës në Mbretërinë e Bashkuar.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Class Audio
 • Supplementary Material

Asnjë student i anglishtes së biznesit nuk mund tja dalë pa mbështetje. Të dish se si  të shkruash një e-mail, të bësh një prezantim, të udhëheqësh një takim ose të bësh një telefonatë të thjeshtë janë disa nga fushat që edhe studentët më të sigurt në gjuhën angleze kanë nevojë për udhëheqje.

Kjo seri përbëhet nga pesë tituj aftësish të pavarura: Email English, Meetings in English, Presentation in English, Telephone English dhe Networking in English. Ato janë të gjitha të përshtatshme për studentë të nivelit mesatar, megjithatë çdo njëra prej tyre përmban një shtrirje niveli vetjak.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • CD/DVD-ROM
 • Supplementary Material

Anglishtja për punë dhe udhëtim.

Seria e Botimit të ri Survival është për profesionistët të cilëve u nevojitet gjuha angleze për punë dhe udhëtim.

Seria është ndëruar rreth situatave të jetës reale dhe ju jep studentëve gjithçka që ata kanë nevojë për të mbijetuar në gjuhën angleze. Temat mbulojnë fusha për biznesin profesional ndërkobëtar si: Biznesi, Socializimi, Udhëtimi, Hotelet, Paraja, Ushqimi dhe Pija si edhe Komunikimet.

 

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Workbook
 • Teacher’s Book
 • Class Audio

Gjenerata tjetër në Anglishten e Biznesit.

The Business është një kurs stimulues prej katër nivelesh i cili siguron një paketë të përfshirë për çdo student të anglishtes së biznesit, ndonëse i përshtatshëm në mënyrë të veçantë për ata që janë studentë në kolegj ose universitet.

Kursi është krijuar nga kërkime të detajuara rreth kurseve të gradave shkencore të lidhura me biznesin në institucione kryesore Europiane si edhe është karakterizuar nga përqasja modulare e tijë karshi të nxënit të anglishtes së biznesit.

The Business mbështetet nga një bankë e gjerë burimesh online, duke përfshirë testet e progresit të bazuara në stilet e pyetjeve të BEC.

Një sit burimor falas e mbështet kursin me një podcast (dosje multimediale), duke paraqitur ekstrate autentike dëgjimi si edhe një prezantim PowerPoint bazuar në temat e librit të studentëve.

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • CD/DVD-ROM
 • DVD Video
 • Supplementary Material
 • Tests

Duke ndërtuar gjeneratën tjetër të biznesit.

Basuar në reagimin e përdoruesit, kërkimet në studimet e anglishtes së biznesit si edhe në nevojat e evoluara të punëdhënësve, The Business 2.0 vazhdon suksesin e botimit të parë si edhe ju ofron studentëve besimin në vetvete, gjuhën dhe aftësitë që ata kanë nevojë për të patur sukses në mjedisin konkurues të biznesit ndërkombëtar.

A arrihen gjërat e mira në formën e tyre më të shkurtër? Absolitisht që po. The business 2.0 është një kurs kompakt i cili ofron të njëjtën shtrirje materiali si një kurs me qindra komponentë. Ai është gjithashtu kursi që ju mund ta bëni tuajin – struktura modulare i lejon mësuesit që të organizojnë përmbajtjen siç ju përshtatet më mirë nevojave të klasës së tyre të anglishtes së biznesit.

Komponentet:

 • Student’s Book/Course Book
 • Teacher’s Book
 • Class Audio
 • eWorkbook
 • Mobile App

Career Paths Command  &Control fokusohet në gjuhën angleze posaçërisht të lidhur me forcat e armatosura. Është një kurs specialist për njerëz të cilët janë ose dëshirojnë të bëhen profesionistë të ushtrisë.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CD CD1 - UK Version
 • Audio CD CD2 - UK Version
 • Audio CD CD1 - US Version
 • Audio CD CD2 - US Version

 

Career Paths English: Hotels and Catering është një burim I ri arsimor për profesionistët e shërbimit dhe pritjes të cilët dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre komunikuese në anglisht në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths English: Hotels and Catering ju drejtohet temave duke përfshirë pajisjet e hotelit, prenotimet, shërbimet e ushqimit dhe të pijeve, çështjet e sigurisë si edhe opsionet e karrierës.

Seria është organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron mbi 400 terma fjalësh dhe sprehjesh të reja. Çdo mësim përfshin një test lxim kuptimi, fjalori si edhe aftësish të të folurit dhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths English: Information Technology është një burim I ri arsimor për profesionistët e teknologjisë të cilët dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre komunikuese në anglisht në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths English: Information Technology ju referohet temave që përfshijnë komponentë kompjuterik, aksesorëve, softuereve, sigurisë së internetit, dizenjo ëebi si edhe të ardhmes së industrisë.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths Tourism është një burim I ri arsimor për profesionistët e turizmit të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë aftësitë e tyre të komunikimit në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths English:Tourism prezanton tema që përfshijnë rezervimet, shqetësime shëndeti, probleme parash, udhëtime turistike si edhe opsione karriere.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Business English është një burim I ri arsimor për profesionistët e biznesit të cilët dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre komunikuese në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Paths: Business English prezantojnë tema duke përfshirë këtu: prezantimet, informacion mbi të ardhurat, kryerja e biznesit me kultura të ndryshme, standartet e cilësisë si edhe strategjitë e biznesit.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version

Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Electronics është një burim I ri arsimor për profesionistët e elektronikës të cilët dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre komunikuese në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Careeer Paths: Electronics prezantojnë tema duke përfshirë këtu: ndërtimin e një vendi pune, siguria ndaj elekticitetit, tranzistorët, qarqet si edhe diagramat e leximit.

 Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Air Force është një burim I ri arsimor për njerëzit të cilët janë duke shërbyer ose që kanë për qëllim të shërbejnë si profesionistënë divizionin ajror të forcave të armatosura. Si edhe që dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre të komunikimit në gjuhën angleze në një mjedis të orientuar profesionalisht. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths:Air Force prezanton tema duek përfshirë këtu: pjesët, tipet dhe funksionet e aeroplanit, trajnimi dhe organizimi I forcave ajrore, llojet specializimece për karierë të forcave ajrore, llojet dhe karakteristikat e armëve të forcave ajrore, strategjitë dhe taktikat e forcave ajrore si edhe shumë të tjera.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron 500 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Finance është një burim I ri arsimor për profsionistët e financës të cilët dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre komunikuese në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths: Finance prezanton tema duke përfshirë këtu: sistemi bankar, investimi, karierat, operimet e biznesit dhe sigurimi.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Beauty Salon është një burim I ri arsimor për profesionistët e salloneve të bukurisë tëcilët  dëshirojnë që të përmirësojnë aftësitë e tyre komunikuese në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths: Beaty Salon prezanton tema duke përfshirë këtu kontakti me klientin, stilet e flokut, permanentin, ngjyrosjen e flokut si edhe manikyrat.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron mbi 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Navy është një burim I ri arsimor për njerëzit të cilët janë duke shërbyer ose që kanë për qëllim të shërbejnë si profesionistë të marinës dhe të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë aftësitë e tyre komunikuese në gjuhën angleze në një mjedis të orientuar profesional. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths: Navy prezanton tema duke përfshirë këtu pjesët e një anijeje, gjuhën detare, tippet e anijeve, armët, navigacionin dhe të tjera.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron mbi 500 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

 

Career Paths English: Secretarial është një burim I ri arsimor për profesionistët secretarial të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë aftësitë e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths English: Secretarial prezanton tema duke përfshirë këtu pajisjet, llogarimbajtjen, korrespondencën e biznesit, komunikimet si edhe kompjuterat.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron mbi 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths English: Agriculture është në burim I ri arsimor për profesionistët e bujqësisë të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths English: Agriculture prezanton tema duke përfshirë këtu pregatitjen e tokës, metodat e mbjelljes, pajisjet e fermës, bagëtitë si edhe  bujqësinë organike.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron mbi 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Pats English: Banking është një burim I ri arsimor për profesionistët e sistemit bankar të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths English: Banking prezanton tema duke përfshirë këtu llogaritë bankare, karierat, sistemi bankar online, tippet e bankave dhe ligjet.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron mbi 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths English: Medical është një burim I ri arsimor për profesionistët e mjeksisë të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths English: Medical prezanton tema duke përfshirë këtu të punësuarit e spitalit, pjesët e trupit, kujdesi për pacientin, sëmundjet e zakonshme si edhe opsionet për karrierë.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version

Career Paths: Environmental Science është një burim I ri arsimor për profesionistët e shkencës së mjedisit  të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths English: Environmental science prezanton tema duke përfshirë këtu pjesët e mjedisit, menaxhimin e burimeve natyrore, biodiversitetin, ndotjen si edhe ndyshimin e klimës.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version

Career Paths: Civil Aviation është një burim I ri arsimor për profesionistët e aviacionit mjedisit  të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths English: Civil Aviation prezanton tema duke përfshirë këtu pjesët e një avionic, proçedurat e ngritjes në ajër, ngjarjet gjatë rrugës, proçedurat e uljes në tokë si edhe problemet e fluturimit.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths : Merchant Navy është një burim I ri arsimor për detarët tregëtarë të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths English: Merchant Navy prezanton tema duke përfshirë këtu pjesët e anijes, tipet e anijeve tregëtare, drejtimet detare si edhe metodat e lundrimit.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths English: Police është një burim I ri arsimor për njerëzit të cilët janë duke shërbyer ose që kanë për qëllim që të shërbejnë si profesionistë në zbatimin e ligjit si edhe që dëshirojnë që të përmirësojnëaftësitë  etyre të komunikimit në gjuhën angleze në një mjedis profesional. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës. Career Paths English: Police prezanton tema duke përfshirë këtu përshkrimin e njerëzve, mjetet motorrike dhe mjetet personale, tippet e krimit, pajisjet e policisë, administrimin, organizimi dhe komanda, dhe shumë të tjera.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron mbi 500 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Mechanics është një burim I ri arsimor për mekanikët profesionistë të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths: Mechanics prezanton tema duke përfshirë këtu veglat e dorës, veglat me energji elektrike, sistemet e makinave, mirëmbajtjen si edhe riparimet trupore.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron mbi 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Architecture është një burim I ri arsimor për profesionistët e arkitekturës të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës. Career Paths Architecture prezanton tema duke përfshirë këtu format, materialet, modelimin, influencat e të kaluarës si edhe stilet moderne.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Management 1 është një burim I ri arsimor për profesionistët e menaxhimit të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths: Management 1 prezanton tema duke përfshirë këtu pajisjet e zyrës, pagesën dhe përfitimet, futja në rrjetin kompjuterik, prezantimet dhe negociatat.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Management 2 është një burim I ri arsimor për profesionistët e menaxhimit të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths: Management 2 prezanton tema duke përfshirë këtu pajisjet e zyrës, pagesën dhe përfitimet, futja në rrjetin kompjuterik, prezantimet dhe negociatat.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Electrician është një burim I ri arsimor për profesionistët elektrik (elektiçistët) të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths: Electrician prezanton tema duke përfshirë këtu konceptet elektrik, tipet e telave përcjellës, hyrjet e shërbimeve elektrike, instalimi I pajisjeve si edhe kodet e telave.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths:Call Centers është një burim I ri arsimor për të gjithë profesionistët e qëndrave të telefonisë të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune.Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths: Call Centers prezanton tema duke përfshirë këtu pajisjet e komunikimit, shancet e punës, marrja e telefonatave, mbështetja teknike si edhe sistemet e automatizuara.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Plumbing është një burim I ri arsimor për profesionistët hidraulikë të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths: Plumbing prezanton tema duke përfshirë këtu veglat e zakonshme, tubat, instalimet e pajisjeve, sistemet septike si edhe përcaktimin e problemeve.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Construction 1 - Buildings është një burim I ri arsimor për profesionistët e ndërtimit të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths: Construction 1 - Buildings prezanton tema duke përfshirë këtu veglat e punës, themelet, strukturat e çative si edhe përfundimi.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Construction 2 – Roads & Highways është një burim I ri arsimor për profesionistët e ndërtimit të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths: Construction 2 – Roads & Highways prezanton tema duke përfshirë këtu tipet e rrugëve, pjesët e autostradës, matjet, punët me tokën, trotuaret, kthesat, urat, kontrolli I trafikut, si edhe sigurian në ambjentin e punës.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Teacher's Book
 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Sports është një burim I ri arsimor për profesionistët dhe të apassionuarit e sportit të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths: Sports prezanton tema duke përfshirë këtu fushën e lojës, rregullat e lojës, pajisjet, lojtarët si edhe ligat për sported më popullore të botës.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version

Career Paths: Cooking është një burim I ri arsimor për profesionistët e kuzhinës të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune.Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths: Cooking prezanton tema duke përfshirë këtu pjesët e guzhinës, erëzat, metodat e të gatimit, vlerat e ushqimit si edhe opsionet e karrierës.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
 • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
 • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
 • Audio CDs (set of 2) - UK Version
 • Audio CDs (set of 2) - US Version