Tekstet e gjuhes Gjermane

Seria e këtij libri ( libër, libër ushtrimesh, dhe materjalet e dëgjimit ), është dizenjuar për fëmijët të cilët hyjnë në botën e gjuhëvë të huaja në  një mënyrë interesante dhe me lojra. Materjali është rrotulluar rreth fëmijëve të cilët janë të rinj në mësimin e gjuhës, si edhe për ata te cilët përdorin pak gjermanisht në shtëpi dhe do të dëshironin udhëzime të mëtejshme. Ai prezanton nxënësin me të katër aftësitë si edhe e bën atë të vetëdijshëm për mënyrat e mësimit të një gjuhe si edhe trasferimin e aftësive. Materjali e bën të thjeshtë që mësuesi ta përdorë në klasë me nxënës të niveleve të ndryshme sipas mundësive dhe nevojave.

 • Niveli : A1 A2
 • I përshtatshëm për  moshat 8 deri në 12 vjeç

Komponentet:

 • Audio CD
 • CD-ROM
 • Students book
 • Workbook
 • Teachers book

Geni@l klick është ribotimi i plotë i serive të sukseshme të librave të serisë geni@l .

Paketa e studentit përfshin librin, librin e ushtrimeve, fjalorin dhe një trajnim intensiv për ndryshim dhe një praktikë të thellë. Mjetet e dixhitalizuara udhëzuese e bëjnë mësimdhënien interaktive dhe argëtuese.

 • Niveli A1
 • I përshtatshëm për  shkollat e mesme dhe 9-vjeçare.

Komponentet:

 • Textbook
 • Workbook
 • Intensive Trainer workbook for additional practice
 • Audio CDs for the textbook and workbook
 • DVD
 • Test Book with audio CD
 • Online glossary and Internet resources
 • Teacher's Manual with integrated textbook and copy templates
 • DVD-ROM for interactive whiteboard

Materjali i vitit të dytë fokusohet në zhvillimin e katër aftësive në kontekste origjinale dhe stimuluese me forma të ndryshme tekstesh dhe shumë aktivitete me audio dhe video. Materjali është i lidhur me standartet Kombëtare të Shteteve të Bashkuara si edhe Udhëzimeve Europiane.

 • Niveli : A2
 • I përshtatshëm për shkollat e mesme dhe 9-vjeçare.

Komponentet:

 • Textbook
 • Workbook
 • Intensive Trainer workbook for additional practice
 • Audio CDs for the textbook and workbook
 • DVD
 • Test Book with audio CD
 • Online glossary and Internet resources
 • Teacher's Manual with integrated textbook and copy templates
 • DVD-ROM for interactive whiteboard

Niveli i tretë i ribotuar i gjithi, i kalon studentët në një përdorim më të sofistikuar dhe të sigurtë të gjuhës gjermane në tre mënyrat e komunikimit – interpersonal, interpretuese dhe prezantuese. Konceptet abstrakte janë bërë  reale dhe të përqasshme.

 • Niveli : B1
 • I përshtatshëm për shkollat e mesme.

Komponentet:

 • Textbook
 • Workbook
 • Intensive Trainer workbook for additional practice
 • Audio CDs for the textbook and workbook
 • DVD
 • Test Book with audio CD
 • Online glossary and Internet resources
 • Teacher's Manual with integrated textbook and copy templates
 • DVD-ROM for interactive whiteboard

Seria e parë e tre niveleve e cila i jep vëmëndje të barabartë tre vendeve gjerman folëse. Optimal, ndjek një kurrikul funksionale të bazuar në Udhëzimet Proficiency ACTFL si edhe Kuadrit të Përbashkët  Europian të Referencave për Gjuhët.

Komponentet:

 • Textbook
 • Workbook
 • Glossary
 • Intensive Trainer
 • CD-ROM
 • Teacher's Manual
 • Test booklet
 • Audio CDs for use with textbook

Ky libër prezantues për shkollat gjermane i bashkangjitet të dyjave si ACTFL Proficiency Guideliness edhe Europass Language Passport. Progresi gradual i gramatikës është i kontekstualizuar nëpërmjet tematikave interesante si edhe të përforcuara përmes DVD-së së integruar të studentit.

 • Mosha e rekomanduar : Të rriturit
 • Niveli : A1-  B2
 • I përshtatshëm për  Universitet

Komponentet:

 • Textbook/Workbook with 2 Audio-CDs for the workbook (grammar explanations and workbook directions in English)
 • DVD (with complete German transcript online)
 • Cultural Reader and Exercise Booklet (cultural information on Germany, Austria and Switzerland with language variants)
 • Intensive Trainer (additional exercises)
 • Glossary
 • Online Exercises
 • Teacher's Manual
 • Test Book
 • Online Worksheets

Kjo seri e re e librit është perfekte për klasat e shkollës së mesme. Ai prezanton materiale stimuluese në libër të shoqëruara me audio CD, librin e ushtrimeve, DVD me materiale origjinale kulturore si edhe librin e mësuesit.

 • Niveli B1
 • I përshtatshëm për adoleshentë dhe të rritur

Materjali vazhdon të thellojë dhe të praktikojë strukturat gramatikore si edhe të zgjerojë bazat e fjalorit me tema më të thelluara si edhe regjistrime origjinale nga televizioni gjerman në DVD.

 • Niveli : B2
 • I përshtatshëm për  adoleshentë dhe të rritur

Aspekte 3 , e drejton studentin drejt nivelit të avancuar me tekste komplese në rritje të cilat janë të shoqëruara me ushtrime dhe një DVD me raporte nga televizioni gjerman.

Libri i ushtrimeve pasqyron librin e studentit me ushtrime ekstra si edhe përmban transkriptin e plotë të DVD-së.

 • Niveli C1
 • I përshtatshëm për adoleshentë dhe të rritur